Τὸ πρωὶ τῆς 10ης Ἰουνίου 1944, συντελέσθηκε ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἄγρια ἐγκλήματα τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν στὴν Ἑλλάδα. Τὰ στρατεύματά τους κατἐσφαξαν 228 κατοίκους τοῦ χωριοῦ Δίστομο στὴ Βοιωτία, 117 γυναῖκες καὶ 111 ἄντρες, μεταξὺ τῶν ὁποίων 53 παιδιὰ κάτω τῶν 16 χρόνων. Ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Ἑλβετὸς George Wehrly ποὺ ἔφτασε στὸ Δίστομο μετά λίγες μέρες, κάνει λόγο γιὰ 600 νεκροὺς στὴν εὐρύτερη περιοχή. Τὰ πτώματα κρέμονταν ἀκόμα καὶ ἀπὸ δέντρα στὸ δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στὸ χωριό.


• Ἕνας ἀπὸ τοὺς πρωταγωνιστὲς τῆς σφαγῆς, ὁ Χὰνς Τσάμπελ ἐκδόθηκε στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὶς γαλλικὲς ἀρχές. Τοῦ έπιτράπηκε ὅμως, νὰ ἐπιστρέψει στὴ Γερμανία, ὅπου ἀπέφυγε κάθε συνέπεια.
• Ἐπίκαιρο παραμένει τὸ ζήτημα τῶν γερμανικῶν ἀποζημιώσεων.Τὸ γερμανικὸ κράτος, λυσσωδῶς ἀρνεῖται νὰ ἀποζημιώσει τοὺς Διστομίτες.
Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἐμπόδισε τὴν ἐκτέλεση τῆς σχετικῆς ἀπόφασης τοῦ ἑλληνικοῦ Δικαστηρίου. Ἡ ἰταλικὴ τὴν ἐπέτρεψε καὶ μέχρι τώρα, τὸ γερμανικὸ κράτος προσπαθεῖ νὰ τὴν ἀποτρέψει μὲ διεθνεῖς προσσφυγές.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>