Ἐκοιμήθη σήμερα Σάββατο ξαφνικά, ὁ Σεβ. Μητροπλίτης Φθιώτιδος ΄κυρός Νικόλαος Πρωτοπαπάς. Σύμφωνα μὲ πληροφορίας τοῦ τοπικοῦ ἱστοχώρου Lamiareport ὑπέστη καρδιακὴ ἀνακοπὴ στὸ σπίτι του καὶ μεταφέρθηκε μὲ ἀσθενοφόρο στὸ Νοσοκομεῖο Λαμίας, ὅπου κατέληξε, παρὰ τὶς προσπάθειες τῶν γιατρῶν. Μέχρι καὶ χθὲς Παρασκευὴ ἦταν καλὰ στὴν ὑγεία του, ἀφοῦ  ἀνήμερα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, (26/7/19) χοροστάτησε στὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὴν ὁμώνυμη ἐκκλησία τῆς Νέας Άμπλιανης στη Λαμία. Τὸ ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης (25/7/19)  ὑποδέχθηκε κλεμμένη εἰκόνα μετὰ ἀπὸ 40 ολόκληρα χρόνια στὸ Μοναστήρι τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὴν Ἄνω Σπαρτιὰ τῆς ἀνατολικῆς Φθιώτιδας.

Τόνισε, μεταξὺ ἄλλων, στὴ Νέα Ἄμπλιανη γιὰ τὴν Ἁγία Παρασκευή:

«Η αγία Παρασκευή αδελφοί μου είναι μία Ομολογήτρια, Οσιοπαρθενομάρτυς, Νύμφη του Χριστού με αναρίθμητα θαύματα, με ευωδιάζοντα τα Ιερά λείψανά της που είναι θησαυρός αδαπάνητος και πηγή ιάσεων σε όσους της επικαλούνται με πίστη. Επικαλεστείτε το όνομα της αγίας Παρασκευής και θα λάβετε ότι έχετε ανάγκη, διότι έδωκε μεγάλη μαρτυρία υπέρ Χριστού και γι’ αυτό έχει μεγάλη παρρησία ενώπιον του Θρόνου του Θεού και ότι αιτηθεί στον Κύριο για εμάς το λαμβάνει. Ιδιαιτέρως στην εποχή μας χρειαζόμαστε την δύναμη της μαρτυρίας για να δοξάζουμε το όνομα του Θεού έργοις και λόγοις. Εύχομαι αγαπητοί μου αδελφοί, η Χάρις του Θεού δια πρεσβειών της αγίας να μας σκεπάζει και να έχουμε την δύναμη αυτή της ομολογίας για να τιμούμε τον Θεό και τη μνήμη της αγίας Παρασκευής. Χρόνια Πολλά σε όλους!».

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος Ν ι κ ό λ α ο ς Πρωτοπαπᾶς, γεννήθηκε τό 1948 στὴν Πλατειά Τήνου. Σπούδασε στὴ Ριζάρειο Ἐκκλη­σια­στι­κὴ Σχολὴ καί στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπ’ ὅπου ἀποφοίτησε μέ «ἄριστα» τὸ 1972.

Διάκονος χειροτονήθηκε τὸ 1973 καὶ Πρεσβύτερος τὸ 1975. Διε­τέλεσε Ἀρχιδιάκονος καί Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μη­τροπόλεως Χαλκίδος (1973 – 1975). Καθηγητής τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Τή­νου (1975 – 1978) καί Ἱεροκήρυκας τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Ἱδρύματος τῆς Εὐαγ­γελιστρίας Τήνου (1975 – 1984).

Μετα­κλη­θείς ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Ἀρχιεπί­σκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Σεραφείμ στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀ­­θη­­νῶν, διετέλεσε Διευθυντὴς Ὑπηρεσιῶν καὶ τοῦ θεο­λο­γι­κοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀ­­πο­στολικῆς Διακονίας (1984 – 1996), Γενικὸς Διευ­θυ­ντής τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας (1990 – 1996) καὶ Ἱεροκήρυκας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευ­θε­ρίου Ἄρεως. Ἔχει συγγράψει πολλὲς μελέτες θεομη­το­ρι­κοῦ, ἱστορικοῦ καί λογοτε­χνι­κοῦ περιεχομένου καὶ δημοσίευσε πολλὰ ἄρθρα σὲ ἐφημερίδες καὶ πε­ριο­δικά.

Μητροπολίτης Φθιώτιδας ἐκλέχθηκε ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία τήν 1η Ὀκτω­βρίου, χειροτονήθηκε στὶς 6 Ὀκτωβρίου στὸν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἄ­­ρεως καί ἐνθρονίσθηκε στὴ Λαμία στὶς 17 Νοεμβρίου 1996. Πρὸν λίγους μῆνες εἶχε χάσει τὴν μητέα του Μαρία Πρωτοπαπᾶ σὲ ἡλικία 102 ἐτῶν, τὴν ὁποία ὑπεραγαποῦσε καὶ φρόντιζε.

Ἡ κηδεία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη θὰ γίνει στὶς 11:00′ τὸ πρωί τῆς Τρίτης (30/7) στὴ Μητρόπολη, ἐνῶ σύμφωνα μὲ πληροφορίες τὸ σκήνωμά του θὰ τεθεῖ σὲ λαϊκὸ προσκύνημα ἀπὸ τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς ἢ τὸ πρωί τῆς Δευτέρας, στὸν Μητροπολιτικὸ Ναό στὴν πλατεία Ἐλευθερίας στὴ Λαμία. Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὁρίσθηκε ὁ Σεβ.  Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος.

Τὴ λύπη τους ἐκφράζουν ἡ ΧΔ καὶ ἡ “Χ” γιὰ τὴν ἀδόκητη άπώλεια, ἑνὸς ἱεράρχη μὲ ἀξιόλογο πνευματικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο. Ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης κυρὸς Νικόλαος εἶχε φιλοξενήσει στὴν Ἱερὰ ‘Μονὴ Ἀντινίτσας τὸ 2003 ἰδιαίτερα πετυχημένη συνάντηση φίλων τῆς “Χριστιανικῆς”.

ΦΩΤΟ: Ὁ Μητροπολίτης ὑποδέχεται τὴν κλεμμένη εἰκόνα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, δύο μέρες πρὶν τὴν αἰφνίδια κοίμησή του. (Lamiareport).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>