Κλιμακώνονται οἱ διαμαρτυρίες ἐνάντια στὴν κατάργηση τοῦ αὐτοδιοίκητου τοῦ ΚΕΘΕΑ ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση. Στὶς 9 Ὀκτωβρίου, ἑκατοντάδες κόσμου διαδήλωσαν ἔξω ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας, συμπαραστεκόμενοι στὸ ΚΕΘΕΑ. (Φωτο) 

Τὸν κυβερνητικὸ αὐαρχισμό, ποὺ κινδυνεύει νὰ ὑπονομεύσει ἀνεπανόρθωτα τὸ ἐπιτελούμενο ἐπὶ δεκαετίες θετικὸ ἔργο στὸν χῶρο τῆς ἀπεξάρτησης, καταδίκασε μὲ ψήφισμά της ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς ΧΔ:

Ἡ Κ.Ε. τῆς Χ.Δ., μὲ ψήφισμά της καταδικάζει τὴν ἔκδοση Πράξης Νομοθετικοῦ Περιεχομένου ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση, μὲ τὴν ὁποία καταργεῖται τὸ αὐτοδιοίκητο τοῦ «Κέντρου Θεραπείας Ἐξαρτημένων Ἀτόμων» (ΚΕΘΕΑ) γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους:

  1. Ἡ καταφυγὴ στὸ ἔκτακτο μέτρο τῆς ἔκδοσης ΠΝΠ στὴ συγκεκριμένη περίπτωση εἶναι πράξη αὐταρχισμοῦ ποὺ παρακάμπτει τὸ Κοινοβούλιο καὶ καταργεῖ τὴ διαβούλευση, ποὺ πάντα εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ ὅλα τὰ νομοθετήματα, ἰδίως σὲ χῶρο εὐαίσθητο ὅπως οἱ ἐξαρτήσεις.
  2. Ἡ ΧΔ παγίως προκρίνει τὴν αὐτοδιαχείριση ὡς σύστημα διοίκησης. Καὶ ἡ ἐκλογὴ τῆς διοίκησης τοῦ ΚΕΘΕΑ ἀπὸ τὴ Γενικὴ Συνέλευση ὅπου μετέχουν περισσότερα από 900 άτομα, οἱ ἐργαζόμενοι, τὰ μέλη τῶν θεραπευτικῶν προγραμμάτων στὴ φάση τῆς κοινωνικῆς ἐπανένταξης, οἱ Σύλλογοι Οἰκογένειας (Δ.Σ.) τῶν προγραμμάτων τοῦ ΚΕΘΕΑ καὶ τὰ διατελέσαντα μέλη τῶν προηγούμενων αἱρετῶν Δ.Σ., εἶναι ὑπόδειγμα αὐτοδιαχείρισης, μὲ πρόσωπα ἄμισθα, ποὺ δὲν ἔδωσαν ἀφορμὴ γιὰ κανένα σκάνδαλο, ἐνῶ ὑπάρχει πλήρης διαφάνεια στὰ οἰκονομικὰ καὶ ἀναγνώριση ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό.
  3. Καλοῦμε τὴν Κυβέρνηση νὰ ἀποσύρει ἄμεσα τὴν ΠΝΠ καὶ ἀντὶ νὰ προκαλεῖ σύγχυση καὶ ἀναταραχὴ σὲ χῶρο εὐαίσθητο, νὰ ἐνισχύσει τοὺς φορεῖς ποὺ ἐργάζονται στὸ χῶρο τῆς ἀπεξάρτησης.

Πληροφορίες γιὰ ὅποιον θέλει νὰ ἐνημερωθεῖ πληρέστερα καὶ νὰ συμπαρασταθεῖ στὸν ἀγώνα τοῦ ΚΕΘΕΑ ἐδῶ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>