• Εὐλόγως δὲν διερωτᾶται γιὰ τὸ 1973…

Μὲ πρωτοσέλιδο τίτλο «Ποιοὶ μὲ πρόδωσαν τὸ 1967» καὶ φωτογραφία τοῦ τέως βασιλιᾶ ἔφιππου, κυκλοφόρησε ἡ «Ἑστία» τῆς 15.1.2022. Μοίραζε μάλιστα καὶ ἑλληνικὲς σημαῖες μὲ τὸ στέμμα στὴν ἐνισχυμένη της ἔκδοση.
• Ἡ καλὴ ἐφημερίδα, ἂν καὶ ἔχει ἀλλάξει ἰδιοκτησιακὸ καθεστώς, θὰ μποροῦσε νὰ βρεῖ καὶ μόνη της τὴν ἀπάντηση ἀναδιφώντας τὸ ἴδιο της τὸ ἀρχεῖο τῆς περιόδου ἀπὸ τὸν Ἰούνιο τοῦ 1973 καὶ μετά, ὅταν στήριζε τὴν «φιλελευθεροποίηση» τοῦ δικτάτορα Παπαδόπουλου, τὴν ὑπὸ τύπο στρατιωτικοῦ παραγγέλματος ἀνακήρυξη ἀβασίλευτου πολιτεύματος καὶ τὸ «ΝΑΙ» στὸ «Σύνταγμα» τοῦ 1973, ποὺ καθιέρωνε τὴν «ἀβασίλευτη δημοκρατία.»
• Ἀμφισβητώντας τὸ δικαίωμα τῆς δικτατορίας νὰ παίρνει τέτοιες ἀποφάσεις, ὁ Νίκος Ψαρουδάκης εἶχε γράψει στὴ «Χριστιανική» τὸ μνημειῶδες ἄρθρο του «Γιὰ ποιὰ Δημοκρατία μιλᾶτε κ. Παπαδόπουλε;»
• Ὅπως διαβάζουμε στὸ σχόλιο τῆς «Χ» (φωτο δεξιὰ) μὲ τίτλο «Ὅταν ἡ «Ἑστία» γίνεται ἀστεία» στὸ φύλλο τῆς 5.7.1973, «Προσπαθώντας νὰ σχολιάση τὸ κύριο ἄρθρο τῆς «Χ» τοῦ Ἰουνίου ἐ. ἔ., ἡ ἐφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» καταχωρεῖ στὸ φύλλο τῆς 21 Ἰουνίου κύριο σχόλιο, στὸ ὁποῖο μᾶς ἀποκαλεῖ «άριστεροβασιλόφρονες»! Μέχρι τώρα ξέραμε πὼς ὑπῆρχαν δεξιοβασιλόφρονες. Ἦσαν ἐθνικόφρονες τῶν 24 καρατιῶν, στοὺς ὁποίους βέβαια συγκαταλέγετο καὶ ἡ «Ἑστία» καὶ οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἕνα Θεὸ στὸν ούρανὸ καὶ ἕνα βασιλιᾶ στὴ γῆ! Τώρα τί ἔγιναν οἱ δεξιοβασιλόφρονες αὐτοί; Γιατί τοὺς κατάπιε ἡ γῆ; Ἔγιναν ξαφνικὰ «ἐπαναστάται» καὶ «δημοκράται»;
• «Πόσο εἶναι νὰ λυπᾶται κανεὶς τὴ βασιλεία ποὺ εἶχε τέτοιους φίλους καὶ τὴν «ἐπανάσταση» ποὺ κέρδισε τέτοιους ὁπαδούς! ὅσον ἀφορᾶ ἐμᾶς, ἡ «Ἑστία» ξέρει τί εἴμεθα, γιατὶ 26 χρόνια τώρα ἀγωνιζόμεθα στὸ φῶς, καὶ ὁ λόγος μας μας ἦταν πάντοτε εὐθὺς καὶ τίμιος. Ξέρει ὅτι δὲν ὑπηρετοῦμε πρόσωπα, ἀλλὰ ἀρχές. Ἀρχὲς ἑκατὸ τὰ ἑκατὸ βγαλμένες ἀπὸ τὴν πνευματική μας παράδοση. Γι’ αὐτὸ ὁ τόσο ἑστιακὸς ὅρος «ἀριστεροβασιλόφρονες» δὲν μᾶς ταιριάζει. Ἐκτὸς ἐὰν ἐγράφη πρὸς ψυχαγωγίαν τοῦ ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ. Γιατὶ τὸ συνηθίζει αὐτὸ ἡ «Ἑστία», νὰ γίνεται συχνὰ…ἀστεία.»

“Χριστιανική” 19.1.2023. Ἀπὸ τὴ στήλη “Τὰ τοῦ Καίσαρος”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>