Επειδή μετά το φύλλο της 17ης Μαρτίου -2ο του μηνός Μαρτίου- η έκδοση συνέπιπτε με την Πέμπτη 31 Μαρτίου με αποτέλεσμα να προκύπτει 3ο φύλλο το μήνα Μάρτιο, η έκδοση αυτή δεν έγινε. Το επόμενο φύλλο προγραμματίζεται για τις 14 Απριλίου 2022, με αυξανόμενες δυσκολίες: άνοδος των λογαριασμών και εν γένει των παγίων δαπανών, δυσκολίες στην προμήθεια χαρτιού λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και άλλα. 

Ενισχύστε τη “Χριστιανική”. Εξοφλήστε τη συνδρομή σας όσοι δεν το έχετε κάνει.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>