Οι συζητήσεις για το “μέλλον της Ευρώπης” κάνουν επίκαιρο το βιβλίο του Αμερικανού συγγραφέα Τζόζεφ Στίγκλιτς με τίτλο “Το Ευρώ απειλεί την Ευρώπη” του 2016, με βάση τα συμπεράσματα από την πρόσφατη τότε ελληνική κρίση. Τα οποία επιβεβαιώνονται με το παραπάνω από τις κρίσεις του κορωναϊού και του ουκρανικού πολέμου που ακολούθησαν και επιβεβαίωσαν την άποψη του Στίγκλιτς ότι η Ευρωζώνη χωρίζεται σε κράτη-μέλη που ανέκαθεν είχαν ισχυρό νόμισμα και το Ευρώ είναι πιο αδύναμο και σε κράτη-μέλη που είχαν εθνικό νόμισμα πιο αδύναμο από το Ευρώ, το οποίο και διολίσθαιναν σταδιακά. Οι πρώτες είναι οι δομικά ωφελούμενες, που σωρεύουν πλούτο και εμπορικά πλεονάσματα, ενώ οι δεύτερες είναι οι δομικά ζημιούμενες, που παρουσιάζουν ελλείμματα και ταλαιπωρούνται με τις πιέσεις να παιδέψουν κι άλλο τους λαούς τους με πολιτικές λιτότητας. Προκειμένου να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις του “Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης”, το οποίο έχει ανασταλεί λόγω της κρίσης του κορωναϊού. Η Ελλάδα διαθέτει ενισχυμένο “ζουρλομανδύα” με τις μνημονιακές δεσμεύσεις.         

Ο Στίγκλιτς προτείνει κατά σειρά τρεις λύσεις:

Μεταρρυθμίσεις με αλλαγή των συνθηκών, κυρίως αμοιβαιοποίηση του χρέους και μηχανισμούς αναδιανομής του πλούτου και περιορισμού των θηριωδών πλεονασμάτων που σωρεύουν η Γερμανία και οι άλλες χώρες που ευνοούνται από το σύστημα. Επισημαίνει όμως ότι ενώ οι ΗΠΑ έχουν ευρεία αποκέντρωση, ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός αντιστοιχεί στο 20% του συνόλου, έναντι μόλις 2% του προϋπολογισμού της Ε.Ε. σε σχέση με τους προϋπολογισμούς των κρατών-μελών. Ότι η ενότητά τους βασίζεται στην ομοιογένεια των Πολιτειών με κοινή γλώσσα και πολιτισμό. Μια τέτοια ομοιογένεια δεν μπορεί να υπάρξει στην Ε.Ε., της οποίας τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές παραδόσεις και γλώσσες και αποκλίνοντα συμφέροντα.. Κατά συνέπεια, θεωρεί πολύ δύσκολο να ενδυναμωθεί η ενότητα στην κατεύθυνση της υπέρβασης των παθογενειών του Ευρώ. Αμφισβητεί ότι όπως είναι δομημένη η Ε.Ε μπορεί να υποστηρίξει το ενιαίο νόμισμα. Εμείς θα προσθέταμε ότι η άνοδος των εξοπλισμών με τον ουκρανικό πόλεμο αποκλείει περαιτέρω επιβάρυνση των προϋπολογισμών των κρατών-μελών στην κατεύθυνση της αμοιβαιοποίησης του χρέους, που εξακολουθεί να επιβαρύνει τις χώρες που δεν ευνοούνται και χάνουν από το σύστημα της Ευρωζώνης,

Σε περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής ενός τέτοιου πλαισίου, προκρίνει τη διάσπαση της Ευρωζώνης σε περισσότερες μικρότερεες ομοιογενείς μεταξύ τους  ζώνες, η κάθε μία από τις οποίες θα έχει τη δική της νομισματική πολιτική.

Σε περίπτωση που και η 2η διέξοδος αποτύχει, κατά τον Στίγκλιτς δεν απομένει παρά η συναινετική αυτοδιάλυση της Ευρωζώνης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ELUCID

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>