• Βιβλία, τυπογραφεῖα, σχολεῖα, διδάσκαλοι τοῦ Γένους

Πραγματοποιήθηκε ἡ 3η Συνεδρία τήν Τετάρτη 25 Μαΐου στις 7.30 μμ. Δεῖτε τό βίντεο ἐδῶ  στό κανάλι τῆς “Χριστιανικῆς” στὸ youtube στό σύνδεσμο https://www.youtube.com/user/XRISTIANIKH 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:
Ἡ προετοιμασία τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821 (Περίοδος 1453-1821)
Διοργάνωση: Ἐφημερίδα “Χριστιανική”
3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2021 07:30 μμ
ΣΥΝΕΔΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: https://us02web.zoom.us/j/86984921942 ἤ πατῆστε ἐδῶ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συντονιστής: Γιάννης Ζερβός
α΄ εἰσήγηση: Διδάσκαλοι τοῦ Γένους ἐπί Τουρκοκρατίας. Ἡ παραδοσιακή καί νεωτερική Παιδεία (Ἀρχαῖοι, Πατέρες καί Δύση).
Ἀπό τόν Γεώργιο Καραμπελιά
β΄ εἰσήγηση: Ὁ Μεθόδιος Ἀνθρακίτης, τό Πατριαρχεῖο καί ἡ πάλη Ἀριστοτελισμοῦ μέ τή νέα Φιλοσοφία.
Ἀπό τόν Γεώργιο-Νεκτάριο Παναγιωτίδη
γ΄ εἰσηγηση: Ὁ Εὐγένιος Βούλγαρης καί ὁ Θεόφιλος Παπαφίλου. Βυζαντινορθόδοξη θεώρηση τοῦ Διαφωτισμοῦ.
Ἀπό τόν Ἀθανάσιο Καλαμάτα.
δ΄ εἰσήγηση: Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ὁ ὀρθόδοξος Φωτισμός καί ὁ Εὐρωπαϊκός Διαφωτισμός.
Ἀπό τόν Ἡρακλῆ Κανακάκη.
Ἀκολουθεῖ συζήτηση
Διάρκεια εἰσηγήσεων: 15΄-20΄
Η εκδήλωση θα αναμεταδίδεται ζωντανά μέσω του καναλιού της “Χριστιανικής” στο youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>