Σήμερα, 20 Ιουλίου, τιμώνται όλοι εκείνοι οι Ρώσοι άγιοι, πρόσφυγες στη Γαλλία, οι οποίοι ετελειώθησαν επί ναζιστικής κατοχής για την αγάπη τους και ιδιαίτερα προς τους αδυνάτους και τους κατατρεγμένους, δηλαδή για την εφαρμογή των “βαρύτερων του Νόμου” της χριστιανικής μας πίστης και διδασκαλίας. Στην έκδοση του βιβλίου του π. Κύριλλου Κεφαλόπουλου (“Ο Άγιος Αλέξανδρος Σμορέλλ”, 2017, εκδ. “Χριστιανική”), γίνεται μνεία στη συγκεκριμένη ημέρα μνήμης και τιμής στο συνταγμένο από τον (Αντιπρόεδρο της ΧΔ) Γιώργο-Νεκτάριο Παναγιωτίδη Επίμετρο, ως εξής:

 

Ο νεομάρτυρας Άγιος Αλέξανδρος Σμορέλλ ανήκει στη «χορεία», στο ευρύτερο εκείνο σύνολο των Ορθόδοξων Χριστιανών νεομαρτύρων της σύγχρονης εποχής (20ος αι.), οι οποίοι αγωνίστηκαν να εφαρμόσουν τις μεγάλες επιταγές της αυθεντικής χριστιανικής πίστης. Να εφαρμόσουν αυτές τις αξιώσεις, διαθλασμένες από τα ανεπανάληπτα «γνωρίσματα και ιδιώματα» του ανθρώπινου προσώπου του καθενός, όχι μόνο κατά τα χριστιανικά τους αναγνώσματα και ακούσματα, αλλά και κατά την εις μεγάλο βάθος εμβίωσή τους στην εκκλησιαστικοποιημένη συνείδηση και την καρδιά, δηλαδή τον «οφθαλμό» και την «ψυχή της ψυχής» τους. Άλλοι τέτοιοι νεομάρτυρες υπήρξαν η οσία Μαρία του Παρισιού (Σκομπτσόβα-1891-1945) και ο π. Δημήτριος Κλεπίνιν (1904-1944), οι οποίοι μνημονεύονται εκκλησιαστικά κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου, κατά τη «Σύναξη των Ρώσων αγίων των εν Γαλλία τελειωθέντων».

Όλοι αυτοί ανέδειξαν τη διαχρονική αλήθεια ότι το χριστιανικό μαρτύριο σχετίζεται άρρηκτα με τον καλών προθέσεων και χαλυβδωμένης θέλησης αγώνα για πρακτική εφαρμογή της ζωής, για το ήθος δηλαδή που εμπνέει η αυθεντική πίστη και το οποίο πιστοποιεί την αυθεντικότητά της ή, κατά τον Απόστολο των εθνών Παύλο, ότι οι μάρτυρες διαχρονικά «δια πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, ειργάσαντο δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμιν πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγενήθησαν ισχυροί εν πολέμω, παρεμβολάς έκλιναν αλλοτρίων».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>