Μπορεῖτε νὰ ἐξοφλεῖτε τὶς συνδρομές σας ἢ νὰ ἐνισχύσετε οἰκονομικὰ τὸ Κίνημα:

– Στὰ κεντρικὰ γραφεῖα τῆς Ἀθήνας, Ἀκαδημίας 78Δ 5ος ὄροφος ἐργάσιμες μέρες καὶ ὧρες ἀπὸ 10.00 ἕως 15.00 ἢ σὲ ὁποιαδήποτε ἐκδήλωσή μας

– Στοὺς κατὰ τόπους ἀντιπροσώπους μας

– Μὲ ταχυπληρωμή, ὅταν αὐτὴ ἀποστέλλεται μὲ τὴν ἐφημερίδα

– Μὲ αγορά του πακέτου συνδρομής

– Μὲ τραπεζικὴ κατάθεση ἢ ἔμβασμα, ἀκόμα καὶ μέσω τοῦ διαδικτύου

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»: 040/626560-06

IBAN ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : GR 4301100400000004062656006

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ «KINHMA XPIΣΤIANIKH ΔHMOKPATIA»

Σὲ περίπτωση τραπεζικῆς κατάθεσης, νὰ ἀναγράφετε πάντοτε τὸ ὀνοματεπώνυμό σας γιὰ νὰ ἀναγνωρίζεται ὁ ἀποστολέας. Παράλληλα, νὰ γίνεται τηλεφώνημα στὰ Γραφεῖα καὶ νὰ δηλώνεται τὸ ποσό καὶ ἡ ημερομηνία ἀποστολῆς μὲ τὴ διευκρίνιση ποιὸ εἶναι τὸ ποσό ἐτήσιας συνδρομῆς στὴ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ» καὶ ποιὸ εἶναι τὸ ποσό (ἐὰν κατατεθεῖ) προσφορᾶς-ἐνίσχυση στὴ Χ.Δ. Ἡ ἠλεκτρονικὴ συνδρομὴ περιλαμβάνει μόνο τὴν ἠλεκτρονικὴ ἀποστολὴ PDF. Οἱ ἄλλες κατηγορίες περιλαμβάνουν τὴν ταχυδρομικὴ ἀποστολὴ τοῦ ἐντύπου.