«Μένω μονάχος στὸ παρόν μου, /νὰ σώσω ὁ,τιδήποτε ἂν σώζεται/κι ἂς ἔχω τὶς συνέπειες τοῦ νόμου/συνένοχο στὸ φόνο δὲ θὰ μ’ ἔχετε» (Διονύσης Τσακνῆς)
• Ἡ παρατεταμένη προεκλογικὴ περίοδος Μαΐου-Ἰουλίου ἔκλεισε ἕναν κύκλο στὴν πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου: Ὁ νέος δικομματισμὸς ποὺ κυριαρχεῖ εἶναι πλήρως ἐναρμονισμένος μὲ τὶς προδιαγραφὲς τῶν Εὐρωκρατῶν τῶν Βρυξελλῶν καὶ τοῦ Βερολίνου. Ὅσοι ἐκλογεῖς δὲν ἀπέχουν, δὲν τρέφουν ψευδαισθήσεις ὅτι κάτι μπορεῖ ν’ ἀλλάξει στὴν κεντρικὴ πολιτικὴ σκηνή.
• Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει ἐνωματώσει τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν ΑΝΕΛ, μὲ τοὺς ὁποίους ξεκίνησε ὡς κυβέρνηση ἐθνικοῦ σκοποῦ καὶ συνεχίζουν ὡς ἑτερόκλητος συνεταιρισμὸς μὲ σκοπὸ τὴ διαχείριση τῆς ἐξουσίας, πλαισιωμένοι καὶ ἀπὸ στελέχη τοῦ παλαιοῦ ΠΑΣΟΚ, ἀλλὰ καὶ τῆς ΔΗΜΑΡ, ὅπως ὁ κ. Θεοχαρόπουλος. Ποὺ ἐνῶ κατονόμαζε τὸν κ. Τσίπρα ὡς ὑπεύθυνο τῆς πυρκαγιᾶς στὸ Μάτι, δὲν δίστασε στὴ συνέχεια νὰ γίνει ὑπουργός του. Ἴδια εἶναι καὶ ἡ φυσιογνωμία τῆς Νέας Δημοκρατίας τοῦ κ. Μητσοτάκη, ποὺ ἐπίσης συνεταιρίζεται μὲ τμῆμα τοῦ παλαιοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ στελέχη τοῦ «Ποταμιοῦ» τοῦ κ. Θεοδωράκη.
• Ὁ καθένας ἀπὸ τοὺς δύο αὐτοὺς πολιτικοὺς συνεταιρισμοὺς ἀνασυγκροτεῖ τὸν μηχανισμὸ πελατειακῆς ὑποστήριξης, ἡ προέλευση τοῦ ὁποίου εἶναι ποὺ ἀναδεικνύει καὶ τὶς μεταξύ τους διαφοροποιήσεις.
• Τὸ ΚΙΝΑΛ ἐκφράζει τὰ αὐτοτελῆ ὑπολείμματα τοῦ παλαιοῦ ΠΑΣΟΚ, μὲ συνιστῶσες τὰ κόμματα τῆς κας Γεννηματᾶ καὶ τοῦ κ. Γεωργίου Παπανδρέου. Δικαίως ἔχει περιοριστεῖ σὲ μονοψήφιο ποσοστό, ἀφοῦ ἄνοιξε τὴν «κερκόπορτα» γιὰ τὴν ὑπαγωγὴ τῆς χώρας στὴν καταστρεπτικὴ πολιτικὴ τῶν Μνημονίων.
• Τὸ ΚΚΕ παραμένει στάσιμο, διατηρώντας μόνο τὸν δημοφιλῆ κ. Πελετίδη, Δήμαρχο στὴν Πάτρα, μὲ ἀπώλειες τῶν ὑπόλοιπων ἐρεισμάτων του στὴν Τοπικὴ Αὐτοδιοίκηση.
• Ἡ «Μέρα25» καὶ ἡ «Ἑλληνικὴ Λύση» εἶναι συστημικὲς δεξαμενὲς ἀσφαλοῦς ἐνσωμάτωσης τῶν δυσαρεστημένων ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ καὶ τὰ δεξιὰ ἀντίστοιχα.
• Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὡς ἐκφραστὴς τῶν διαφωνιῶν μὲ τὸ σύστημα Εὐρὼ ἀναδεικνύεται καὶ προβάλλεται ὁ κ. Βαρουφάκης, μὲ τελευταῖο δεῖγμα τὴν ταινία τοῦ Κώστα Γραβρᾶ ποὺ βασίζεται στὸ βιβλίο του, σὲ σχέση μὲ τὰ γεγονότα Ἰανουαρίου-Ἰουλίου 2015. Ὄχι μόνο διότι ὅσες ἐπιμέρους ἀντιρρήσεις καὶ ἂν προβάλλει, συμφωνεῖ κατὰ βάση μὲ τὸ σύστημα Εὐρώ. Ἀλλὰ καὶ διότι ἡ ὅποια διαμαρτυρία καὶ ἀντίρρηση συνταυτίζεται μὲ ἕνα πρόσωπο ἀμφιλεγόμενο καὶ διαβλητό.
• Στὴν ἱστοσελίδα τῆς «Χ» δημοσιεύουμε ἐπιστολὴ τῆς κας Ζωῆς Κωνσταντοπούλου πρὸς τὸν Κώστα Γαβρᾶ, μὲ τὴν ὁποία διαμαρτύρεται γιὰ τὸν ἐκ μέρους του ἐξωραϊσμὸ τῆς ἐκδοχῆς Βαρουφάκη καὶ τὶς εὐθύνες του γιὰ τὴ δυσμενῆ ἐξέλιξη.
• Βέβαια, ἡ ἀφασία τῆς κεντρικῆς πολιτικῆς σκηνῆς, ἐπακόλουθο τοῦ φόνου τῆς ἐλπίδας ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, δὲν σημαίνει ὅτι ἔχει βελτιωθεῖ ἡ κατάσταση στὴ χώρα μας. Οἱ δυσμενεῖς συνέπειες ἀπὸ τὸν διπλὸ ζουρλομανδύα τῆς περιοριστικῆς πολιτικῆς λιτότητας ποὺ ἐπιβάλλει ἡ Ε.Ε. καὶ τῶν πρόσθετων μνημονιακῶν μέτρων εἶναι ὑπαρκτὲς καὶ ἀποκλείουν κάθε ὑγιῆ ἀνάπτυξη, ἡ ὁποία προϋποθέτει τὴν παραγωγικὴ ἀνασυγκρότηση τῆς χώρας.
• Ἡ δημόσια περιουσία ἐκποιεῖται, ὁ πληθυσμὸς μειώνεται δραματικὰ ἀπὸ τὴ μετανάστευση τῶν νέων καὶ τὴν ὑπογεννητικότητα, τὰ ὑπερπλεονάσματα θὰ ἀφαιμάσσουν ἐπὶ δεκαετίες τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.
• Σὲ αὐτὴ τὴ ζοφερὴ συγκυρία, ἡ ΧΔ καλεῖται νὰ πράξει μὲ ἀκόμα μεγαλύτερη ἔνταση, αὐτὸ ποὺ ἔπραττε ἐδῶ καὶ ἑξήντα ἕξι χρόνια: Νὰ ξεσκεπάζει τὰ παραπλανητικὰ διλήμματα. Νὰ καταγγέλλει κάθε μορφὴ ἀδικίας μὲ ἀλάνθαστο κριτήριο τὴν ἀναφορὰ στὸ κοινωνικὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου. Νὰ ἀναδεικνύει μὲ τὴ «Χριστιανικὴ» ζητήματα τὰ ὁποῖα θάβουν τὰ συστημικὰ ΜΜΕ. Νὰ καλεῖ σὲ ἀντίσταση καὶ ἀγώνα. Ἡ προεργασία ποὺ ἔγινε τὴν ἄνοιξη γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς μαρτυρίας μας στὴν ἐκλογικὴ διαδικασία πρέπει νὰ συνεχιστεῖ, ὥστε νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι τὴν ἑπόμενη φορά.
• Εἴχαμε ἀναφερθεῖ στὴ διαπίστωση ἑνὸς πνευματικοῦ πατέρα, ὅτι μετὰ τὸν Ἰούλιο τοῦ 2015, εἶχε τὴν αἴσθηση ὅτι μὲ τὴν διάχυτη κατήφεια, ὁ καθένας στὴν Ἑλλάδα ἦταν σὰν νὰ πενθοῦσε γιὰ τὴν ἀπώλεια προσφιλοῦς του προσώπου. Προφανῶς, τὴν ἐλπίδα.
• Ἡ παραίτηση ἐκ μέρους μας θὰ εἶναι συνενοχὴ στὸ «φόνο», στὰ ἐγκλήματα ποὺ τελέστηκαν καὶ τελοῦνται εἰς βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ συνεχίζουμε στὴ στενὴ καὶ τεθλιμμένη ὁδό, ἐμμένοντας σὰν φωνὴ ἀντίστασης κι ἐλπίδας, ὅτι τὰ πράγματα μποροῦν ν’ ἀλλάξουν πρὸς τὸ καλύτερο.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 19.9.2019 Στήλη “Τὰ τοῦ Καίσαρος”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>