Επειδή ήδη έχει κυκλοφορήσει το 1ο φύλλο του Σεπτεμβρίου την 1η του μηνός, το 2ο φύλλο του μήνα (φύλλο 1108) θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>