ΜΕ ΚΥΡΙΟ “ΠΡΟΣΤΑΤΗ” ΤΗΣ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ-

Με το αποκαλούμενο “κείμενο συμπερασμάτων”,  στην παράγραφο 17το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Ε.Ε.:

  • “καταδικάζει έντονα τις παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίες πρέπει να τερματιστούν.”
  • “καλεί την Τουρκία να απόσχει στο μέλλον από παρόμοιες ενέργειες κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.”
  • “υπογραμμίζει ότι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης θα πρέπει να επιλυθεί μέσω διαλόγου και διαπραγμάτευσης καλή τη πίστει, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, και καλεί την Τουρκία να αποδεχθεί την πρόσκληση της Κύπρου να συμμετάσχει σε διάλογο για τη διευθέτηση όλων των θαλάσσιων διαφορών μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου.” 

Και πέραν τούτου, ουδέν. Ούτε συμβολικές κυρώσεις δεν επιβλήθηκαν στο τουρκικό καθεστώς, Μια στάση υποκριτική, συγκρινόμενη με την επιμονή να επιβληθούν κυρώσεις στη Λευκορωσία, της οποίας η Κυβέρνηση εγκαλείται για εσωτερικά της ζητήματα και όχι για κατ’ εξακολούθηση παραβάσεις του Διεθνούς Δικαίου όπως η Τουρκία. Και μάλιστα σε βάρος Κράτους- Μέλους.

Η κυβερνητική πλευρά αντιλαμβάνεται τις αποφάσεις αυτές ως “επιτυχία”, διότι το κείμενο που προτάθηκε ως βάση συζήτησης αρχικά κείμενο ήταν χειρότερο από το εγκριθέν. Και μάλιστα, όπως φαίνεται, με πίεση της Κύπρου. Όμως, πέρα από ευχές και δήλωση.” καλών προθέσεων”, η Ε.Ε, παραμένει αμέτοχος θεατής της τουρκικής παραβατικότητας.

Και τούτο με παρέμβαση κυρίως της Γερμανίας, η οποία, που σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, απέρριψε πρόταση της Ελλάδας να ενεργοποιηθούν κυρώσεις στην πρώτη φορά που Τουρκία θα προβεί σε νέες προκλητικές ενέργειες. Επικαλέστηκε τον μηχανισμό αποκλιμάκωσης που αποφασίστηκε στο ΝΑΤΟ ως επαρκές μέτρο σε περίπτωση νέας αντιπαράθεσης Ελλάδας-Τουρκίας. Η Ιταλία, η Μάλτα και η Ισπανία, για τους δικούς της λόγους η καθεμία, επίσης θέτουν φραγμούς στην επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>