Συνεδρίασε τό Σάββατο 15 Ὀκτωβρίου ἡ Κεντρική Ἐπιτροπή τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας στό γραφεῖο τῆς Ἀθήνας. Μετά τούς καθιερωμένους ἀπολογισμούς, συζητήθηκαν τά κείμενα πού θά ἀποτελέσουν τήν εἰσήγηση τῆς Κ.Ε. πρός τό Ι’ Συνέδριο, τό ὁποίο ἀποφασίστηκε νά γίνει στίς 21 καί 22 Ἰανουαρίου 2023 στήν Ἀθήνα.   

Ἡ Κ.Ε. ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνη τοῦ Κινήματος πρός τόν ἀδ. Γιῶργο Σέμπο, πού μέχρι τέλους τοῦ 2021 ἦταν Ταμίας τοῦ Κινήματος, γιά τήν πολύτιμη καί αὐτοθυσιαστική προσφορά του. Τόν ἀδ. Σέμπο ἔχει ἀντικαταστήσει ἠ ἀδ. Ντίνα Ἀναστασοπούλου.

Στό τέλος τῶν ἐργασιῶν, τελέστηκε τρισάγιο στή μνήμη τοῦ ἱδρυτῆ τοῦ Κινήματος Νίκου Ψαρουδάκη, τοῦ ὁποίου σέ λίγες μέρες πλησίαζει ἡ ἐπέτειος τῆς ἐκδημίας (23 Ὀκτωβρίου 2006), τοῦ Κωνσταντίνου Ζαμπούκη καί τῶν ἄλλων ἀδελφῶν πού ἔχουν ἀποβιώσει.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>