ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

Να καταργηθεί…

Κυκλοφορεῖ μὲ τὸν παραπάνω τίτλο τὸ νέο φύλλο τῆς 25ης Νοεμβρίου 2021 τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ». Στὸ κύριο ἄρθρο τοῦ Γιάννη Ζερβοῦ μὲ τὸν παραπάνω τίτλο, ὅπου παρουσιάζεται ἡ διαδικτυακη συζήτηση ποὺ ὀργάνωσε ἡ «Χριστιανικὴ» μὲ θέμα «Τὸ ἀδιέξοδο τοῦ Συμφώνου Σταθερότητας καὶ τῆς Εὐρωζώνης» καὶ τονίζονται μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς:

«Ἡ ὁλοσχερὴς κατάργηση τοῦ «συμφώνου σταθερότητας» πρέπει νὰ τεθεῖ ὡς πρώτης προτεραιότητας πολιτικὸ αἴτημα, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ διαγραφὴ τοῦ ἐπαχθοῦς καὶ ἐπονείδιστου τμήματος του χρέους. Δὲν ἀρκεῖ ἁπλῆ μεταρρύθμιση, ἡ ὁποία θὰ εἶναι τὸ πρόσχημα γιὰ τὴ διαιώνιση αὐτοῦ τοῦ ἐπαχθοῦς, ὅσο καὶ ἀποτυχημένου πλαισίου.

Στὴν ἐκδήλωση τῆς «Χ» τονίστηκε ὅτι πρέπει νὰ δημιουργηθεῖ εὐρύτερο κίνημα στὴν κατεύθυνση αὐτὴ ὅσο εἶναι καιρός, προτοῦ, Δημόσιο καὶ πολίτες, γίνουμε ἐντελῶς ξένοι στὸν τόπο μας. Οἱ «δυσάρεστες προσαρμογές» ποὺ θὰ φέρει μαζί του τὸ «Σύμφωνο Σταθερότητας καὶ Ἀνάπτυξης» ἐὰν ἐπανέλθει, εἶναι ὑπόθεση του καθενὸς καὶ τῆς καθεμιᾶς μας καὶ θὰ μποροῦν νὰ πλήξουν –καὶ ἐκπλήξουν δυσάρεστα- ὁποιαδήποτε κατηγορία πολιτῶν.»

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Γραφτείτε συνδρομητές

ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Να καταργηθεί…

Ἡ «Χριστιανικὴ» ἔχει ἀνάγκη τὴ συνδρομή σας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ: «Δεν θα συνθηκολογήσω, δεν θα γίνω σαν κι εσάς»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΑΘΡΑΣ:  Ανθρωποφαγία

Η ΧΡΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ»: Πηγή έμπνευσης για νέους αγώνες

Κ.Κ. ΒΛΟΧΑΪΤΗΣ: ΝΑΤΑΝΕ ΤΟ ’21 Απρόοπτα και περίεργα περιστατικά στα χρόνια της Επανάστασης και όχι μόνο (Μόνιμη Στήλη) Διαίρει και «Φαναριώτευε»

Κ. ΚΑΛΧΑΣ: Τα Καζαντζακικά

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Τὰ τοῦ Καίσαρος (μόνιμη στήλη)  Μὲ «διαβατήριο» στὴν ἐκκλησία;

Η ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Π.τ.Δ. Κοινωνική καί κοινοτική μορφή του Χριστιανισμού η Ορθόδοξη Εκκλησία

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΡΑΤΟΣ: ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ 2000 ΧΡΟΝΙΑ Κάποιοι θα πληρώνουν για να μπουν σε εκκλησία!

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ: Ἡ «Φιλική Ἑταιρεία» προετοιμάζει τήν Ἐπανάσταση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>