Ἡ «Χριστιανικὴ» εἶναι ἠ δική σας ἡ φωνή, ἐσᾶς ἔχει μοναδικὰ στηρίγματα. Ὅποιος δὲν ἔχει στείλει τὴ συνδρομή του, ἂς τὸ κάνει ἄμεσα, διότι οἱ ἀνάγκες εἶναι πιεστικές.

Ἔχουμε περιοριστεῖ στὶς ἐντελῶς ἀνελαστικὲς δαπάνες. Κατὰ συνέπεια, ἡ ὅσο γίνεται ταχύτερη ἀνταπόκρισή σας θὰ συμβάλει στὴν άπρόσκοπτη ἔκδοση τοῦ φύλλου καὶ στὴν ὁμαλὴ λειτουργία τῶν γραφείων μας.

Ἂν ὅλοι οἱ συνδρομητὲς ἀνταποκριθοῦν στὶς ὑποχρεώσεις τους, ἡ ἐφημερίδα θὰ εἶναι πλήρως αὐτάρκης.

Εὐχαριστώντας ἀπὸ καρδιᾶς ὅσους καὶ ὅσες στηρίζουν τὴν ἔκδοση τῆς ἐφημερίδας μας, εὐχόμαστε σὲ ὅλους καὶ ὅλες «Καλὴ Παναγιὰ» καὶ καλὸ ὑπόλοιπο καλοκαιριοῦ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>