Γιὰ τὴν ὁμαλὴ λειτουργία τῶν γραφείων καὶ τῆς ἐφημερίδας μας, ἐπιβάλλεται ἐνόψει καὶ τῆς θερινῆς περιόδου, νὰ προχωρήσουμε σὲ οἰκονομικὴ ἐξόρμηση.
Δὲν διαθέτουμε ἰσχυροὺς χρηματοδότες. Γιὰ νὰ συνεχίσουμε, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἐνεργὴ καὶ συνεχὴς συμπαράσταση τοῦ καθενὸς καὶ τῆς καθεμιᾶς μας.
Ἐνόψει καὶ τῆς θερινῆς περιόδου, κατὰ τὴν ὁποία οἱ πάγιες δαπάνες παραμένουν σταθερὲς ἀλλὰ τὰ ἔσοδα μειώνονται, ὅλοι πρέπει νὰ συνεισφέρουμε ἐνεργά.
Ἰδίως ἂν ὀφείλονται συνδρομές στὴν ἐφημερίδα.
Ὅποιος φίλος δὲν εἶναι συνδρομητής, μπορεῖ μόνο μὲ εἴκοσι (20) εὐρὼ τὸ χρόνο νὰ λαμβάνει τὸ PDF τοῦ φύλλου στὴν ἠλεκτρονική του διεύθυνση τὴ μέρα τῆς κυκλοφορίας τοῦ φύλλου.
 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Τράπεζα Eurobank
0026.0240.37.0202078835
ΙΒΑΝ: GR9602602602400000370202078835
Τράπεζα Πειραιώς
5029112333661
ΙΒΑΝ: GR8101720290005029112333661
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
040/626560-06
IBAN: GR4301100400000004062656006
Τράπεζα Alpha Bank
101-00-2002-343892
IBAN: GR0401401010101002002343892
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΚΙΝΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>