Στὶς 23 Ἰουλίου 2018 συμπληρώνεται ἕνας χρόνος ἀπὸ τὴ φονικὴ πυρκαγιὰ στὸ Μάτι τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς, κατὰ τὴν ὁποία ἔχασαν τὴ ζωή τους 102 συνάνθρωποί μας, ἐνῶ παράλληλα καταστράφηκαν περιουσίες καὶ φυσικὸ περιβάλλον.

Ἐτήσιο μνημόσυνο τέλεσε κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία σήμερα Κυριακή, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος, παρουσία καὶ τοῦ Ὑπουργοῦ Προστασίας τοῦ Πολίτη κ. Χρυσχοΐδη ποὺ ἐκπροσώπησε τὴν Κυβέρνηση καὶ πλήθους κόσμου. Δεήσεις ἔγιναν στὴ συνέχεια καὶ σὲ σημεῖα ὅπου χάθηκαν ζωές.  Μιλώντας μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ κ. Κύριλλος εἶπε μεταξὺ ἄλλων ὅτι δὲν θὰ ξεχάσουμε ποτὲ τὰ γεγονότα τοῦ περασμένου καλοκαιριοῦ καὶ ὅσους ἔχασαν τὴ ζωή τους, ἀξιοποιώντας τὰ λάθη τοῦ περελθόντος, κοιτώντας τὸ παρὸν καὶ δημιουργώντας τὸ μέλλον. Ἔκανε ἔκκληση τὸ Μάτι νὰ ξαναφτιαχτεῖ καὶ νὰ γίνει ὅπως πρῶτα.

Ἔγραφε τότε, στὸ φύλλο 1014 τῆς 26ης Ἰουλίου 2018 ἡ ἐφημερίδα μας, ἐνῶ ἦταν ἀκόμα σὲ ἐξέλιξη οἱ ἔρευνες γιὰ ἀγνοουμένους καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν νεκρῶν συνεχῶς ἀνέβαινε ” Ἡ σκέψη μας βρίσκεται στοὺς συνανθρώπους μας αὐτούς, ποὺ τόσο ἀπρόσμενα καὶ ἄδικα ἔχασαν τὴ ζωή τους. Τὸ Κίνημα τῆς Χ.Δ. καὶ ἡ ἐφημερίδα μας, πενθοῦν. Μὲ τὴν εὐχὴ νὰ ἔχουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀδικοχαμένοι «Καλὸ Παράδεισο», ἐκφράζουμε ταυτόχρονα τὰ συλλυπητήρια καὶ τὴν ἀμέριστη συμπαράστασή μας στοὺς συγγενεῖς τους.” (Πρωτοσέλιδο Γιάννης Ζερβός).

Ἤδη, εἶναι στὸ στάδιο τῆς ἀνάκρισης ἡ δικαστικὴ διερεύνηση τῆς ὑπόθεσης, γιὰ τὶς ὅποιες ποινικὲς εὐθύνες ἁρμοδίων γιὰ ὑαπίτιες πράξεις ἢ παραλείψεις ποὺ προκάλεσαν ἢ συνέβαλαν στὴν τραγωδία.

Ἡ ἔκκληση τοῦ Μητροπολίτη εἶναι καὶ ἔκκληση ὅλων μας. Ὅ,τι διορθώνεται ἀπὸ τὴν καταστροφή, νὰ διορθωθεῖ καὶ νὰ ἀποκατασταθεῖ τὸ ταχύτερο.

Ὁ ἀείμνηστος ἱδρυτὴς τῆς “Χ” Νίκος Ψαρουδάκης εἶχε γράψει στὴν «Ἐλευθεροτυπία», μὲ ἀφορμὴ τὶς μεγάλες πυρκαγιὲς τοῦ 1981: «Καίγονται τὰ δάση στὴν Ἑλλάδα: Φωτιὲς στὸ Μοριᾶ, φωτιὲς στὴ Στερεά, στὴ Θεσσαλία: Φωτιὲς στὴν Εὔβοια! Φωτιὲς στὴν Ἀττική! Φωτιὲς στὰ προάστια τῆς Ἀθήνας! ὅλα στὶς φλόγες! Νὰ μὴ μείνει δένδρο γιὰ δένδρο! Νὰ ἐξαφανιστεῖ τὸ πράσινο ἀπὸ τὰ βουνά μας. Νὰ μείνουν γυμνὲς καὶ σκελεθρωμένες οἱ μέχρι τώρα καταπράσινες πλαγιές!…Τίποτα δὲν ζητάει ἀπὸ μᾶς κι ὅλα μᾶς τὰ δίδει: Τὸ δάσος, ὁ μεγάλος φίλος μας. Κι ἐμεῖς ἀγνώμονες, βάρβαροι καὶ θλιβεροί, αὐτὸν τὸν μεγάλο φίλο μας, τὸ δάσος, τὸν δολοφονοῦμε ἐν ψυχρῶ, χωρις νὰ ξέρουμε πὼς οἱ φλόγες ποὺ ὑψώνονται ἀπὸ τὸ δάσος εἶναι τὸ κρῖμα τοῦ ἀθώου ποὺ πεθαίνει καὶ ποὺ θὰ ξεσπάσει στὸ κεφάλι μας … »

Τότε ἡ δόμηση δὲν εἶχε προχωρήσει τόσο πολύ, σὲ περιοχὲς δασικὲς ἢ ἀγροτικές, οἱ ὁποῖες δασοκαλύφθηκαν στὴ συνέχεια καὶ οἰκοδομήθηκαν. Ἐξυπηρετούμενές μὲ “ὁδικὸ δίκτυο” προερχόμενο ἀπὸ διόδους ποὺ ἐξυπηρετοῦσαν τὰ πρώην χωράφια καὶ ποὺ δὲν εἶχε σχεδιασθεῖ γιὰ περιοχὴ κατοικίας.

Σύμφωνα μὲ ρεπορτὰζ τῆς ἐνημερωτικῆς ἱστοσελίδας τῆς περιοχῆς  www.irafina.gr,  ἑκατοντάδες οἰκισμοὶ σὲ ὅλη τὴ χώρα μὲ παρόμοια προβλήματα κινδυνεύουν λόγω τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς ποὺ έπιτείνει τὴ συχνότητα τῶν ἀκραίων καιρικῶν φαινομένων,  τῆς ἄναρχη καὶ αὐθαίρετης δόμησης, τῆς ὑποχρηματοδότησης τοῦ τομέα τῆς πρόληψης, τῆς γραφειοκρατίας καὶ τῆς ὑπερεκτίμησης τῶν ἐναέριων μέσων κατάσβεσης πυρκαϊῶν σὲ σχέση μὲ τὰ ἐπίγεια. Στὸ θέμα τῆς πρόληψης ἐμπλέκονται 45 φορεῖς καὶ τῆς καταστολῆς 17, ὑποαγόμενοι σὲ ἕξι διαφορετικὰ Ὑπουργεῖα. Τὰ προβλήματα ἀναλύονται στὴν 150 σελίδων ἔκθεση τῆς ἐπιτροπῆς Γκολντάμερ, ποὺ συγκρότησε ἡ προηγούμενη Κυβέρνηση καὶ ἔχει ἔδη ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο παρσδοθεῖ στὴ Βουλή.

ΦΩΤΟ: Παραλία στὸ Μάτι ἀπὸ www.irafina.gr

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>