Τη Δευτέρα 13 Μαϊου και ώρα 7 μμ θα γίνει στο γραφείο της Χριστιανικής Δημοκρατίας η παρουσίαση του βιβλίου του Ηρακλή Κανακάκη «Μαρίνος Αντύπας ο Επαναστάτης της αγάπης». Θα μιλήσουν ὁ συγγραφέας και ο Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Παύλος Καρανικόλας, ο οποίος θα αναφερθεί στα σημερινά καυτά προβλήματα της αγροτικής τάξης.
Στο βιβλίο αυτό ο Ηρακλής Κανακάκης, αναδεικνύει από τις πηγές παραγνωρισμένα και άγνωστα στοιχεία από τις πεποιθήσεις του μεγάλου κοινωνικού αγωνιστή των αρχών του 20ού αιώνα, του Μαρίνου Αντύπα, ο οποίος δολοφονήθηκε από ανθρώπους των τσιφλικάδων της Θεσσαλίας. Ιδίως το γεγονός ότι οι σοσιαλιστικές
του απόψεις εμπνέονταν το κοινωνικό μήνυμα του Ευαγγελίου.
Το γεγονός αυτό παραμένει άγνωστο και παραγνωρισμένο.
Όπως και το όραμα του Μαρίνου Αντύπα για κοινωνική δικαιοσύνη, το θέμα του βιβλίου παραμένει ιδιαίτερα επίκαιρο και λόγω της κρίσης και των σοβαρών προβλημάτων επιβίωσης που έχουν οι αγρότες στην Ελλάδα και συνολικά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, πληττόμενοι και αυτοί από τη δικτατορία των αγορών. Αφού τους αγρότες υπερασπίστηκε στις αρχές του περασμένου αιώνα και γι’ αυτούς θυσιάστηκε.
Γράφει χαρακτηριστικά ο Μαρίνος Αντύπας:
« …Ο Ιησούς παραγγέλλει “αγάπα τον πλησίον σου ως σεαυτόν”. Είναι δύσκολον ν’ αρνηθεί τις ότι εάν ο νόμος ούτος εφαρμοσθεί ποτέ, οι άνθρωποι θα ώσιν αδελφοί και η χαρά και το μειδίαμα θα βασιλεύσωσι μεταξύ των αντί των δακρύων και του αίματος»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>