• ΣΕ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

Ὁ νεοφιλελεύθερος μονόδρομος καλὰ κρατεῖ καὶ μαζί του ἡ ἀπαξίωση τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν καὶ ἡ συνολικότερη παρακμὴ τῆς κοινωνίας. Γράφαμε πρὶν τὸν β’ γύρο τῶν αὐτοδιοικητικῶν ἐκλογῶν: 

 “Ὑπῆρχαν περιθώρια, ἐὰν ἡ ἀντιπολίτευση ἦταν σὲ θέση νὰ ἐμπνεύσει, μὲ μία συμμετοχὴ 60-70%, ὁ κ. Μπακογιάννης, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀποκτήσει ἀρνητικὴ δημοσιότητα λόγω τῶν ἀστοχιῶν τῆς διοίκησής του, νὰ ἦταν ἀκόμα καὶ 2ος στὸν 1ο γύρο καὶ νὰ ἡττηθεῖ στὸν 2ο.
• Δυστυχῶς, ἡ ἄρνηση τοῦ νεοφιλελεύθερου μονόδρομου, πρὸς τὸ παρὸν μεταφράζεται σὲ ἀποχή, μὲ συμμετοχὴ ποὺ φτάνει τὰ ποσοστὰ τῶν ἐκλογῶν στὶς ΗΠΑ.
•Ἐὰν στὸ 2ο γύρο ἡ συμμετοχὴ εἶναι ἴδια μὲ αὐτὴ τοῦ πρώτου, θὰ ἀρκοῦν 75.000 ψῆφοι γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ μεγαλύτερου Δήμου τῆς
χώρας…” (Χριστιανικὴ 12 Ὀκτωβρίου 2023 σελ. 4)

Διαψευστήκαμε μόνον ὡς πρὸς τὸ μέγεθος τῆς ἀνασφάλειας ποὺ παρεῖχε στὸν ἀπερχόμενο Δήμαρχο Ἀθηναίων κ. Μπακογιάννη τὸ φαινομεινικὰ ἐντυπωσιακὸ ποσοστὸ τοῦ 41%, ἀκόμα καὶ μὲ τὴ μεγάλη διαφορὰ ἀπὸ τὸν 2ο κ. Δούκα. Ἀναμέναμε ὅτι ὁ κ. Μπακογιάννης θὰ ἔχανε τὴν 1η θέση μὲ περαιτέρω συσπείρωση ψηφοφόρων. Τελικὰ αὐτὸ συνέβη μὲ αὐξημένη ἀποχή. Γύρω στοὺς 7.400 δημότες ποὺ τὸν ψήφισαν στὸν 1ο γύρο, γιὰ δικούς τους λόγους δὲν τὸν στηριξαν στὸν 2ο. Καὶ ὁ ἀντίπαλός του κ. Δούκας, μὲ ἄνεση σκαρφάλωσε ἀπὸ τὸ 14% στὸ 56%. Κάτι παραπάνω ἀπὸ τὸ 1/4 τῶν ἐγγεγραμμένων συμμετεῖχε στὴ διαδικασία τοῦ 2ου γύρου στὴν Ἀθήνα…

Ἀνάλογη ἦταν ἡ ἐξέλιξη στὴ Θεσσαλονίκη. Στὴν περιφέρεια Θεσσαλίας, δικαίως ὁ ἀπερχόμενος περιφερειάρχης κ. Ἀγοραστὸς εἰσέπραξε τὸ τίμημα τῶν  ἀστοχιῶν (δικῶν του καὶ συνολικὰ κυβερνητικῶν) στὴν πρόληψη καὶ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς πλημμυρικῆς καταστροφῆς. Πολιτικὴ ἥττα γιὰ τὴν κυβέρνηση εἶναι καὶ ἡ ἐκλογὴ περιφερειαρχῶν ποὺ ἂν καὶ προέρχονται ἀπὸ τὸν εὐρύτερο χῶρο τῆς Νέας Δημοκρατίας, δὲν εἶχαν κομματικὴ στήριξη καὶ ἐκλέχτηκαν μὲ τὴ στήριξη τῶν προσωπικῶν τους ψήφων καὶ τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολίτευσης.

Τὸ καλπονοθευτικὸ σύστημα τῆς “ἐνισχυμένης ἀναλογικῆς”, τοῦ ποσοστοῦ 43% ποὺ χαρίζει τὴν τοπικὴ ἐξουσία σὲ μειοψηφίες ἀπὸ τὸν 1ο γύρο καὶ τοῦ ὁρίου τοῦ 3% ποὺ ἀντίστοιχα ἀφήνει χωρὶς ἐκπροσώπηση μέρος τῶν πολιτῶν, ἐνδεχομένως “διέσωσε” τὴ Νέα Δημοκρατία ἀπὸ εὐρύτερη πολιτικὴ ἥττα.

Ἐλάχιστες ψῆφοι, 2300 περίπου, ἔλειπαν στὸν κ. Μπακογιάννη νὰ φτάσει κι ἐκεῖνος τὸ 43% καὶ νὰ ἐκλεγεῖ δήμαρχος Ἀθηναίων, ὅπως πέτυχε ὁ “ὁμόσταυλός” του κ. Χαρδαλιᾶς στὴν περιφέρεια Ἀττικῆς.

Κατὰ μόλις 44.000 ψήφους περίπου σὲ ὅλη τὴν Ἀττική, ὁ κ. Χαρδαλιᾶς ξεπέρασε τὸ ὅριο τοῦ 43%, φτάνοντας τὸ 46,74% τῶν ἐγκύρων ψηφοδελτίων.  Μὲ 50.000 ψήφους λιγότερες στὸν 1ο γύρο, κάλλιστα θὰ μποροῦσε καὶ ὁ κ. Χαρδαλιᾶς νὰ εἶχε ἡττηθεῖ στὸν 2ο γύρο. Ὁ ὁποῖος ἔπρεπε ἔτσι κι ἀλλιῶς νὰ εἶχε ὑπάρξει στὴν περιφερειακὴ ἐκλογὴ τῆς Ἀττικῆς, ἀφοῦ κανένας δὲν εἶχε ξεπεράσει τὸ 50% τῶν ἔγκυρων ψήφων. Μὲ ἀποτελέσματα διαφοροποιημένα κατὰ ἐλάχιστες ψήφους διαφορά, θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι Δήμαρχος ὁ κ. Μπακογιάννης καὶ Περιφερειάρχης ὀ 2ος στὸν 1ο γύρο κ. Ἰωακειμίδης…

Στὴν παρούσα φἀση, εἶναι θετικὸ ποὺ μὲ τὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα σὲ Ἀθήνα καὶ Θεσσαλονίκη καὶ στὶς περιφερειακὲς ἐκλογές, σημειώθηκε τὸ πρῶτο ρῆγμα στὴν κυβερνητικὴ παντοδυναμία. Ὁ κ. Μητσοτάκης, ἐλπίζοντας καὶ πάλι σὲ ἄνετη νίκη, ἐπιχείρησε νὰ κομματικοποιήσει στὸ ἔπακρο ἐκλογικὲς μάχες, τὶς ὁποῖες ἀπρόσμενα ἔχασε. Ἐὰν πετύχαινε τοὺς στόχους του τὴν Κυριακὴ τῆς 15ης Ὀκτωβρίου, ἡ κυβέρνησή του θὰ εἶχε τὴν ἄνεση, ἀσύδοτα νὰ συνεχίσει τὸ ἀποδομητικό της ἔργο εἰς βάρος τοῦ κοινωνικοῦ κράτους.

Δυστυχῶς, οἱ ἀντιπολιευόμενες δυνάμεις, ὑπηρετοῦν κατὰ βάση τὴν ἴδια πολιτική. Κι αὐτὸ οἱ πολίτες τὸ ξέρουν. Γνωρίζουν καλὰ ὅτι ὅποιος καὶ νὰ ἐκλεγεῖ, θὰ ἀκολουθήσει τὴν πολιτικὴ ποὺ ἐπιβάλλουν οἱ Βρυξέλλες. Παρατηροῦν έπίσης ὅτι τὸ πολιτικὸ σύστημα ἀπαρτίζεται κατὰ βάση ἀπὸ “τεχνοκράτες” τῆς πολιτικῆς, ποὺ ἔχουν κύριο ἀντικείμενο τὴ νομὴ τῆς ἐξουσίας καὶ προσχηματικὰ ἀναφέρονται σὲ πολιτικὰ προγράμματα.

Ὑπάρχουν βέβαια καὶ πολιτικὲς ὁμἀδες ποὺ διαφοροποιοῦνται, μὲ ἰδεολογικὰ σημεῖα ἀναφορᾶς, μὲ ἐπιφανέστερη τὸ ΚΚΕ. Ὅμως καὶ αὐτὲς στοχεύουν πρώτιστα στὴν πολιτική τους ἐπιβίωση καὶ μόνο σὲ δεύτερο βαθμὸ νὰ συμβάλουν σὲ μιὰ ἄλλη πορεία τῆς κοινωνίας καὶ τῆς χώρας. Κατὰ κάποιο τρόπο ἐπωφελοῦνται ἀπὸ τὴν κατάσταση αὐτή, ἀφοῦ ἡ ἀποχὴ προκαλεῖ τεχνητὴ διόγκωση τῶν ποσοστῶν τους.

Γ.Ζ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>