Το Σάββατο στις 16 του ερχόμενου Δεκεμβρίου ώρα 11 π.μ συγκαλείται η Κεντρική Επιτροπή της Χριστιανικής Δημοκρατίας στο γραφείο της Αθήνας. Πέρα από τα θέματα που προβλέπονται από το Καταστατικό (Απολογισμοί) θα εξεταστεί η πορεία προς τις Ευρωεκλογές του 2024 και η συμμετοχή του Κινήματος σε αυτές. Σχετική εισήγηση προετοιμάζει το Πολιτικό Γραφείο. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>