«Ὅταν τὸ παιδὶ εἶναι ἀετὸς τοῦ πνεύματος καὶ ἐγὼ τὸ βλέπω σὰν πουλερικό, γιὰ τὸ κοτέτσι τοῦ συστήματος, νὰ μοῦ δίδη αὐγὰ καὶ κρέας γιὰ πούλημα, τότε ἀγνοῶ καὶ πνίγω τὰ αἰτήματα τοῦ ἀετοῦ, ποὺ ἔχει ἄλλους ὁρίζοντες ζωῆς. Πετᾶ σὲ ἄλλα ὕψη»

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἀρχιμ. Βασιλείου [Γοντικάκη], προηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων, Ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης, (Ἱερὰ Μονὴ Ἰβήρων
2018 σελ. 63), στὸ κεφάλαιο ποὺ ἐπιγράφεται: «Θρησκευτικὴ ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν τοῦ κόσμου».

Διαβάστε στὴ “Χριστιανικὴ” ποὺ κυκλοφορεῖ (φύλλο 1036 27ης Ἰουνίου) τὴ βιβλιοπαρουσίαση τῆς Ἕλενας Χατζόγλου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>