• Ι’ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Χ.Δ. 11-12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Πρὸς τὰ μέλη τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας

Ἀγαπητὲ/ὴ ἀδελφὲ/ὴ

Γιὰ τὸ Σάββατο 11 καὶ τὴν Κυριακὴ 12 Μαρτίου 2023, ἔχει ἀναβληθεῖ ἡ διεξαγωγὴ στὴν Ἀθήνα τοῦ Ι’ Συνέδριο τοῦ Κινήματος, κορυφαία ἐσωτερική μας διαδικασία. Ἡ ἀναβολὴ ὀφείλεται στὴ σύμπτωση τῆς ἀρχικῆς ἡμερομηνίας διεξαγωγῆς του μὲ τὴν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ ἀείμνηστου ἐπιτίμου προέδρου μας Μανώλη Μηλιαράκη. Τὴ μνήμη του θὰ τιμήσουμε συμβάλλοντας στὴν ἐπιτυχία τοῦ Συνεδρίου, γιὰ τὴν ὁποία ὁ ἴδιος εἶχε ἐνεργὰ συμβάλει πρὶν πληγεῖ ἡ ὑγεία του.

Στὸ Συνέδριο δικαιοῦνται νὰ συμμετάσχουν τὰ μέλη τοῦ Κινήματος τὰ ὁποῖα εἶναι ταμειακῶς ἐντάξει. Ὡς ταμειακῶς ἐντάξει λογίζονται οἱ ἀδελφοὶ ποὺ θὰ ταξιδέψουν ἐκτὸς Ἀττικῆς γιὰ νὰ συμμετάσχουν. Οἱ ὑπόλοιποι θὰ μποροῦν νὰ τακτοποιοῦνται μὲ μία ἐφάπαξ εἰσφορὰ ἀνάλογα μὲ τὶς δυνατότητές τους κατὰ τὴν προσέλευσή τους.

Ἐπιβεβαίωσε ἐγκαίρως τὴ συμμετοχή σου γιὰ νὰ διευκολυνθεῖ ὁ προγραμματισμὸς καὶ ἡ ὀργάνωση.

Οἱ ἐργασίες θὰ διεξαχθοῦν στὴν εὐγενῶς παραχωρούμενη αἴθουσα τοῦ ΧΟΦΕ (Χριστιανικός Ὅμιλος Φοιτητῶν καὶ Ἐπιστημόνων), ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Σουλίου 3 στὴν Ἀθήνα, σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ γραφεῖο μας στὴν Ἀθήνα.

Θὰ φροντίσουμε νὰ ἐξασφαλισθεῖ φιλοξενία γιὰ ὅσους/ὅσες γιὰ νὰ ἔλθουν ταξιδέψουν ἐκτὸς Ἀττικῆς καὶ τὸ ζητήσουν.

Στὶς 11.00 π.μ. προγραμματίζεται ἡ ἔναρξη τῶν κυρίως ἐργασιῶν μὲ τὴν ἑξῆς ἡμερήσια διάταξη:

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ

  1. Πρωινὴ συνεδρία (11.00-14.00)

1.1.         Ἐκλογὴ Προεδρείου τοῦ Συνεδρίου

1.2.         Πολιτικὸς ἀπολογισμὸς δραστηριότητας Κ.Ε. ἀπὸ τὸν Πρόεδρο

1.3.         Οἰκονομικὸς ἀπολογισμὸς ἀπὸ τὸν Ταμία

1.4.         Συζήτηση καὶ ἔγκριση ἀπολογισμῶν

  1. 14.00-15.30: Διάλειμμα γιὰ φαγητό
  2. Ἀπογευματινὴ συνεδρία (15.30-19.00)

3.1.         Κείμενα τοῦ Συνεδρίου σύμφωνα μὲ τὸ διάγραμμα τῆς πίσω σελίδας

3.2.         Ἀλλαγὲς στὸ Καταστατικό

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ

Θὰ προηγηθεῖ ἐκκλησιασμός στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ζωοδόχου Πηγῆς

  1. Πρωινὴ συνεδρία (11.00-14.00)

1.1.         Ἐκλογὴ ἐφορευτικῆς ἐπιτροπῆς

Σὲ περίπτωση ποὺ ἡ συζήτηση παραταθεῖ, ὑπάρχει περιθώριο καὶ Ἀπογευματινῆς Συνεδρίας ἀπὸ 15.30-17.00

1.2.         Ψηφοφορία ἐπὶ τῶν κειμένων τοῦ Συνεδρίου

1.3.         Ἐκλογὴ Προέδρου (Μυστικὴ ψηφοφορία παράλληλα μὲ τὴ συζήτηση)

1.4.         Ἐκλογὴ Ἀντιπροέδρου  (Μυστικὴ ψηφοφορία παράλληλα μὲ τὴ συζήτηση)

  1. Ἐκλογὴ Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς
  2. Χαιρετισμὸς νέων Προέδρου Ἀντιπροέδρου (ων)-Λήξη τῶν ἐργασιῶν

Θὰ ἀκολουθήσει ἄμεσα ἡ 1η συνεδρίαση τῆς νέας Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ἐκλογὴ  Γραμματέα, Ταμία, Διευθυντῆ τῆς ἐφημερίδας «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ» καὶ ὅποιων ἄλλων ἐπιτροπῶν ἀποφασιστοῦν.

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

1.ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2015-2022 ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΔ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Συνέπειες της διάψευσης ελπίδων και προσδοκιών Β. Η Χ.Δ. ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-Η ΑΠΕΡΗΜΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΔ- Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΣ ΚΙΝΗΜΑ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ – Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΣ ΚΟΜΜΑ-ΕΚΛΟΓΕΣ

  1. «Ἀποτίμηση τῶν ἐξελίξεων καὶ πρόταση τῆς X.Δ. γιὰ μιὰ ἄλλη πορεία ἐνῶ μπαίνει ὁ 21ος αἰώνας»

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Α. Ὁ covid-19 ὡς πρόσχημα κατάλυσης θεμελιωδῶν ἐλευθεριῶν Β. Ἡ ἐξάρθρωση τοῦ κοινωνικοῦ κράτους ἄφησε τὶς κοινωνίες ἀνοχύρωτες ἀπέναντι στὴν πανδημία Γ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: Ἡ ἀληθινὴ φυσογνωμία καὶ ἀποτυχία της Δ. Ὁ «πρακτικὸς ὑλισμὸς» τοῦ κυρίαρχου πολιτικοῦ συστήματος στὴν ὑπηρεσία τοῦ νεοφιλελεύθερου «μονόδρομου» Ε. Ἀξιόπιστη ἐναλλακτικὴ λύση πέρα ἀπὸ τὸ συμβιβασμὸ τοῦ «Ἀκραίου Κέντρου» καὶ τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῆς Ἀκροδεξιᾶς ΣΤ. Ἀντιμετώπιση τοῦ νέο –Ὀθωμανικοῦ ἐπεκτατισμοῦ στὴ βάση τοῦ διεθνοῦς δικαίου Ζ. Γιὰ μιὰ ἄλλη πνευματικὴ καὶ πολιτικὴ πρόταση

  1. Διεθνεῖς ἐξελίξεις

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 2. Η ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ 3. ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ 4. ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 5. Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 6. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ- ΜΠΡΕΞΙΤ

  1. ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΝ ΣΤΗ Χ.Δ

Οἱ προτάσεις πρέπει νὰ ὑποβληθοῦν γραπτά.

Ἡ ἀνταπόκριση τοῦ καθένα καὶ τῆς καθεμιᾶς στὴν κορυφαία αὐτὴ διαδικασία εἶναι βασικὴ ὑποχρέωση τοῦ κάθε μέλους, καθὼς καὶ πολύτιμη γιὰ τὴν συνέχεια καὶ κλιμάκωση τῶν ἀγώνων τοῦ Κινήματος στὶς νέες δύσκολες συγκυρίες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ                                                                             ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>