Με αφοσίωση στο όραμα της Δημοκρατίας, της κοινωνικής απελευθέρωσης και δικαιοσύνης, της εθνικής ανεξαρτησίας και της πνευματικής προκοπής, η Χριστιανική Δημοκρατία, όλο το τελευταίο διάστημα, επιδίωξε την κάθοδό της στις Ευρωεκλογές του προσεχούς Ιουνίου. Για να καταδείξει, επιπλέον, τις παθογένειες, ανομολόγητες για το κυβερνών σύστημα, μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει καταστεί φρούριο των δυνατών κατά των αδυνάτων, όπου ο ακραίος τραπεζιτικός νεοφιλελευθερισμός έχει αντικαταστήσει το όραμα των λαών της Ευρώπης για ειρήνη, δικαιοσύνη και ελευθερία. Όπου ο πόλεμος, αντί όλων των προηγούμενων αγαθών, απειλεί να την κατακαύσει για μία ακόμη φορά.

Δυστυχώς όμως, οι εξελίξεις και τα πράγματα υπερκέρασαν τις φιλότιμες προσπάθειές μας. Αφ’ ενός ο διπλασιασμός του παραβόλου για τη συμμετοχή στις εκλογές -χοντρικά από τις περίπου 9 τόσες χιλιάδες έφτασε τις είκοσι χιλιάδες ευρώ-, αφ’ ετέρου ο αιφνιδιασμός της σχετικής εγκυκλίου για τις καταληκτικές ημερομηνίες των υποψηφιοτήτων, έκαναν αδύνατη τη συμμετοχή μας στις εκλογές. Εκ των πραγμάτων. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι τα κοινοβουλευτικά κόμματα, σε παραβίαση κάθε αρχής ισότητας, δεν θα πληρώσουν κανένα παράβολο, αφού αυτό επιστρέφεται σε όσους λάβουν το 1,5%. Η συμμετοχή των μεγάλων, άρα, στις εκλογές είναι δωρεάν! Με το κόστος να επιμερίζεται άνισα μόνο στους μικρούς.

Με αυτά τα δεδομένα, η Χριστιανική Δημοκρατία μένει εκτός των Ευρωεκλογών. Αυτό δεν σημαίνει, φυσικά, ότι μένει και εκτός των αγώνων. Ίσα-ίσα που τώρα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται ο αγώνας μας, καθώς -είναι φανερό πλέον ακόμα και στους πλέον απολίτικους- ότι η χώρα μας, αλλά και ο κόσμος, βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στην παρακμή. Την παρακμή της Δημοκρατίας, μα και τον αποσκορακισμό του Χριστιανισμού και του Ευαγγελίου από τα θεμέλια της Πολιτείας μας. Οι κάλπες είναι μόνο ένα μέρος του αγώνα μας. Αυτός συνεχίζεται ασυμβίβαστος για μια αληθινά Χριστιανική Δημοκρατία: Με τον Χριστό για το Λαό!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>