“Ἡ Κυβέρνηση προκήρυξε μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες τὸ Δημοψήφισμα τῆς 5ης Ἰουλίου, μὲ κίνδυνο οἱ μνημονιακὲς προτάσεις τῶν Δανειστῶν νὰ ἐπικυρωθοῦν ἀπὸ τὴ λαϊκὴ ψῆφο. Κι ὅμως, ὀ ἑλληνικὸς λαός, μὲ τὶς Τράπεζες κλειστὲς καὶ τὴ συστημικὴ προπαγάνδα νὰ ὀργιάζει, ἔδειξε ἀποφασιστικότητα καὶ ψυχραιμία καὶ μὲ τὸ ΟΧΙ κατέγραψε τὴν ἠχηρή του διαφωνία στὴν καταστρεπτικὴ πολιτικὴ ποὺ ἐκβιαστικὰ τοῦ ἐπιβάλλει τὸ νεοφιλελεύθερο «ἱερατεῖο» τῶν Βρυξελλῶν καὶ τοῦ Βερολίνου μὲ
τοὺς ἐγχωρίους «διακόνους» του. Τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ Δημοψηφίσματος δείχνει ὅτι πολλὰ μποροῦσαν νὰ εἶχαν γίνει, ἂν ὁ λαὸς εἶχε προετοιμαστεῖ πολὺ πιὸ πρὶν ἀπὸ τὶς Ἐκλογὲς γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο τῆς ρήξης. Τὸ «ΟΧΙ» τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ κατέγραψε τὴν ἐκ μέρους του καταδίκη τῆς μνημονιακῆς πολιτικῆς καὶ παραμένει παρακαταθήκη γιὰ τὸ μέλλον (…).”

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς ΧΔ “Γιὰ μιὰ Εύρώπη Δικαιοσνης-κριτικὴ στὴν ΕΕ τῶν ἀνισοτήτων”

Ήδη, οἱ δυναμεις τοῦ “Ναί”, κατησχημένες καὶ ἀπαξιωμένες μετὰ τὸ συντριπτικὸ ἀποτέλεσμα ὑπὲρ τοῦ ΟΧΙ, δικεκδικοῦν μὲ ἀξιώσεις κι ἑτοιμάζονται νὰ ξαναπάρουν τὴν ἐξουσία, άφοῦ προηγουμένως ἡ πολιτικὴ ποὺ καταδίκασε ὁ Λαός, ἐφαρμόστηκε τελικά καὶ ἀπὸ τὴ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>