• Βιβλία, τυπογραφεῖα, σχολεῖα, διδάσκαλοι τοῦ Γένους

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:
Ἡ προετοιμασία τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821 (Περίοδος 1453-1821)
Διοργάνωση: Ἐφημερίδα “Χριστιανική”
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Δευτέρα 31η Μαΐου 2021, 7.30 μ.μ. Δεῖτε τὸ βίντεο ἐδῶ στὸ κανάλι τῆς “Χριστιανικῆς” στὸ youtube https://www.youtube.com/user/XRISTIANIKH  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συντονιστής: Χαρίλαος Κουσινίδης
α΄ εἰσηγηση : Ὁ Ἰωάννης Πρίγκος, «ὁ ἐραστής τῶν βιβλίων» καί ἱδρυτής τοῦ Σχολείου καί τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ζαγορᾶς Πηλίου.
Ἀπό τόν Ἀντώνιο Παναγάκη.
β΄ εἰσήγηση : Ὁ Κλῆρος καί ἡ πίστη τοῦ λαοῦ. Ἡ ἀνοχή τῶν κατακτητῶν καί τά μαρτύρια. Ἡ μάχη κατά τοῦ ἐξισλαμισμοῦ.
Ἀπό τόν Ἰωάννη Ζερβό.
γ΄ εἰσηγηση: Ἡ ἁγία Φιλοθέη, ὁσιομάρτυς, τό πνευματικό καί τό κοινωνικό της ἔργο.
Ἀπό τόν Ἀρχιμανδρίτη π. Ἰγνάτιο, τοῦ Ἱ. Ν. ἁγίου Ἀνδρέου Πατησίων.
δ΄ εἰσηγηση: Το Οἰκουμενικό καί τά ἄλλα Πατριαρχεῖα. Ἡ Ἐθναρχία καί ἡ ἑνότητα τοῦ Γένους. Πολιτικό ὅραμα καί Φαναριῶτες.
Ἀπό τόν Ἀπόστολο Παπαδημητρίου
ε΄ εἰσήγηση: Μοναστήρια καί Νεομάρτυρες. Ἀναγέννηση τῆς Νηπτικῆς Θεολογίας. Ὀρθόδοξο καί Δυτικό Πνεῦμα.
Ἀπό τόν Ἀνδρέα Μορᾶτο.
Ἀκολουθεῖ συζήτηση
Διάρκεια εἰσηγήσεων: 15΄-20΄
Ἡ ἐκδήλωση μεταδόθηκε ἀπὸ τὴν πλατφόρμα zoom καὶ ἀπὸ τὸ κανάλι τῆς “Χριστιανικῆς” στὸ youtube:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>