Τὴν Κυριακὴ 8 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ  ἡ φιλόλογος–θεολόγος  κ. Σοφία Μπεκρῆ μὲ θέμα: «Δεινὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τοὺς ἐπίβουλους γείτονές μας».
Ἀφορμὴ γιὰ τὴν ὁμιλία εἶναι ἡ μαύρη ἐπέτειος τῶν Σεπτεμβριανῶν τοῦ ’55 καὶ ἡ θλιβερὴ μνήμη τοῦ ξεριζωμοῦ τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἀσία.
Εἴσοδος ἐλεύθερη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>