10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Χ.Δ.:
ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Ἀγαπητὲ/ὴ ἀδελφὲ/ὴ
Ὅπως ἔχει ἀνακοινωθεῖ, μὲ ἀπόφαση τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Χ.Δ. στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2022, τὸ Ι’ (10ο) τακτικὸ Συνέδριο τοῦ Κινήματος θὰ συγκληθεῖ στὴν Ἀθήνα τὸ Σάββατο 21 καὶ Κυριακὴ 22 Ἰανουαρίου 2023.
Οἱ ἐργασίες θὰ ἀρχίσουν τὸ Σάββατο 11 π.μ.. Μὲ τὴν ἔναρξη θὰ γίνει καὶ ἡ ἀκολουθία κοπῆς τῆς βασιλόπιτας.
Ἡ ἡμερήσια διάταξη σύμφωνα με τὸ Καταστατικὸ εἶναι ἡ ἑξῆς:
α) Ἀπολογισμὸς τῆς ἀπερχόμενης Κ.Ε.
β) Γενικές πολιτικὲς κατευθύνσεις καὶ στρατηγικὴ τοῦ Κινήματος στὴ βάση τῶν κειμένων τῆς Κ.Ε. ποὺ ἔχουν δημοσιευθεῖ καὶ ἀναρτηθεῖ πρὸς διάλογο.
γ) Ἐκλογὴ νέας Κ.Ε. καί ἐξουσιδότησή της γιά τήν ἐφαρμογή τῶν ἀποφάσεων.
δ) Ἐκλογὴ Προέδρου καί Ἀντιπροέδρου τοῦ Κινήματος.
ε)Τροποποιήσεις τοῦ Καταστατικοῦ ποὺ θὰ προταθοῦν.
Στὸ Συνέδριο μποροῦν νὰ μετάσχουν τὰ τακτικὰ μέλη τοῦ Κινήματος ποὺ εἶναι ταμειακῶς ἐντάξει.
Μᾶς δίνεται ἡ εύκαιρία, νὰ ξεκινήσουμε τὴ χρονιὰ ποὺ συμπληρώνονται τὰ 70 ἔτη ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ Κινήματος καὶ τῆς ἐφημερίδας ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο Νίκο Ψαρουδάκη, μὲ μιὰ ἡχηρὴ μαρτυρία καὶ παρουσία μας.
Σὲ μιὰ κοινωνία ποὺ γίνεται ὅλο καὶ πιὸ ἀντιχριστιανική, ἡ πολιτική μας πρόταση γιὰ μιὰ ἄλλη κατεύθυνση στὴ βάση τοῦ κοινωνικοῦ μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι περισσότερο ἐπίκαιρη ἀπὸ ποτέ.
Ἡ δυναμικὴ συμμετοχὴ ὅλων μας στὴν κορυφαία αὐτὴ συλλογικὴ διαδικασία εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ νὰ ἔχουν τὰ νέα ὄργανα ποὺ θὰ ἐκλεγοῦν τὴ δύναμη νὰ ἀνταποκριθοῦν στὸν ἀγώνα τὸν καλό.
Παρακαλοῦμε ὅσοι/ὅσες δὲν τὸ ἔχετε ἤδη κάνει, νὰ ἐπιβεβαιώσετε τὸ ταχύτερο τὴ συμμετοχή σας μέχρι τέλους τοῦ ἔτους, γιὰ τὴν καλύτερη ὀργάνωση καὶ νὰ άποστείλετε ἔγγραφα ὁποιαδήποτε πρότασή σας, γιὰ τὶς θέσεις ἢ τυχὸν τροποποίηση Καταστατικοῦ.
Μὲ ἀγωνιστικὲς εὐχὲς γιὰ τὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ Νέο Ἔτος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Κ.Ε. ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>