Πραγματοποιήθηκε σύφωνα μέ τέ πρόγραμμα ἡ Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (27-10-2021, Τετάρτη, 6.30 μ.μ.) τοῦ Διαδικτυακοῦ Συνεδρίου τῆς “Χριστιανικῆς”.  Εδώ  μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε τό βίντεο τῆς ἐκδήλωσης πού ἔχει ἀναρτηθεῖ στό κανάλι τῆς “Χριστιανικῆς” στό  youtube. Σύνδεσμος  https://www.youtube.com/watch?v=Ogd3Z67RzH8

Εἰσηγήσεις (Διάρκεια 15΄-20΄)

 1. Αἴτια τοῦ Ἐμφυλίου Πολέμου καί τά χαρακτηριστικά τους. Ἀπό τά τοπικιστικά καί ταξικά συμφέροντα στήν ἐθνική πολιτική.
  Ἀπό τόν Σήφη Στενό, φιλόλογο καί νομικό.
 2. Πολιτικοί καί διπλωματικοί σταθμοί γιά τήν ἀναγνώριση τῆς Ἑλλάδας ὡς αὐτόνομου καί ἀνεξάρτητου κράτους κατά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.
  Ἀπό τόν Κων/νο Χολέβα, πολιτικό ἐπιστήμονα, συγγραφέα.
 3. Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση καί οἱ συνέπειές της στή Μωαμεθανική Τουρκία καί σέ χῶρες τῆς Εὐρώπης.
  Ἀπό τόν Κώστα Καμαριάρη
 4. Ὁ ἐθνικοαπελευθερωτικός χαρακτήρας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης καί οἱ κοινωνικές ἀντιδράσεις τῶν ὀλιγαρχῶν τῆς γῆς καί τῆς θάλασσας στίς πολιτικές κοινωνικῆς ἀπελευθέρωσης.
  Ἀπό τόν Γιῶργο Καραμπελιά, οἰκονομολόγο, συγγραφέα.
 5. Ἡ Γαλλική, ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση καί ὁ Χριστιανισμός.
  Ἀπό τόν Νικήτα Ἀλιπράντη, ὁμότ. καθηγητή Παν/μιου, ἀντεπιστέλλον μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

 Ἀκολούθησε συζήτηση

Συντόνισε ὁ Χαρίλαος Κουσινίδης, εκπαιδευτικός

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>