ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Π.Γ. ΤΗΣ Χ.Δ.

Τὸ πολιτικὸ σκηνικὸ ποὺ διαμορφώθηκε μετὰ τὶς ἐκλογὲς τῆς 26ης Μαΐου ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ τὴ νεκρανάσταση καὶ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν ἐξουσία τῶν πολιτικῶν δυνάμεων ποὺ ὁδήγησαν τὴν Ἑλλάδα στὴν καταστροφή. Ὑπεύθυνα γι’ αὐτὸ εἶναι τὰ κυβερνητικὰ κόμματα τῆς περιόδου 2015-2019, ποὺ κατέστρεψαν κάθε ἐλπίδα ὅτι μιὰ ἄλλη πολιτικὴ εἶναι ἐφικτή.Μὲ ἐργαλεῖο ἢ καὶ πρόσχημα τὴν
πολιτικὴ τῶν Μνημονίων, ἡ Ἑλλάδα ἔχει τεθεῖ ὑπὸ Ἐπιτροπεία, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ Κυβερνήσεις ποὺ ἐπιλέγει ὀ λαὸς νὰ μὴ μποροῦν νὰ παίρνουν οὐσιαστικὲς ἀποφάσεις, χωρὶς τὴν ἔγκριση τῶν Δανειστῶν. Παρὰ τὶς προσπάθειές μας στὴν κατεύθυνση τῆς εὐρύτερης συσπείρωσης τῶν ἀντιμνημονιακῶν δυνάμεων τὴν τετραετία ποὺ πέρασε, δὲν στάθηκε δυνατὸ νὰ δημιουργηθεῖ ἀξιόπιστο μετωπικὸ σχῆμα γιὰ τὶς ἐκλογὲς αὐτές.
Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ἡ στάση μας θὰ κινηθεῖ στὰ πλαίσια ποὺ ἔχουν χαράξει τὸ Θ’ Συνέδριο τοῦ 2019 καὶ τὸ ἔκτακτο Συνέδριο τοῦ Σεπτεμβρίου 2015, ὅπως ἐξειδικεύτηκαν στὴν ἀπόφασή μας για τὶς Εὐρωεκλογὲς τῆς 26ης Μαΐου.
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ σκηνικὸ δὲν εἶναι εὐνοϊκό, ἔχει σημασία ὁ κάθε πολίτης νὰ ἐκφραστεῖ στὴν κάλπη καὶ νὰ μὴν ἀπέχει. Ἡ ἀποχὴ ἀπὸ τὰ κοινὰ καὶ ἡ ἀδιαφορία ὁδηγοῦν σὲ περαιτέρω ἀποδυνάμωση τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας.
Εἰδικότερα, μὲ βάση τὸ πιὸ πάνω πλαίσιο ἐπιβάλλεται στὶς ἐρχόμενες ἐκλογές:
1.Ἡ καταψήφιση τῶν κομμάτων ποὺ συγκυβέρνησαν, ΝΔ-ΚΙΝΑΛ(ΠΑΣΟΚ) καὶ ἐνέπλεξαν ἀρχικὰ τὴ Χώρα στὴν περιπέτεια τῶν Μνημονίων. Ἡ Νέα Δημοκρατία τοῦ κ. Μητσοτάκη κυριαρχεῖται ἀπὸ ἀκραιφνῆ νεοφιλελεύθερη ἰδεολογία,ἡ ὁποία βάζει πάνω ἀπ’ὅλα τὸν ἀχαλίνωτο καπιταλισμό. Ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι ἡ ἀπορρύθμιη τῆς ἀγορᾶς ἐργασίας, ἡ αὔξηση τῶν ἀνισοτήτων καὶ ἡ περαιτέρω ἀπαξίωση τοῦ κοινωνικοῦ κράτους. Ὁμοίως, πρέπει νὰ ξεσκεπαστοῦν καὶ νὰ καταψηφιστοῦν τὰ σχήματα-παγίδες, ποὺ εἴτε δημιουργεῖ, εἴτε ἀναδεικνύει τὸ σύστημα ὡς ἐφεδρεῖες καὶ μηχανισμοὺς ἐλέγχου τῶν κοινωνικο-πολιτικῶν ἐξελίξεων, γιὰ τὴν  περίπτωση τῆς ἐκλογικῆς συντριβῆς τῶν μέχρι τώρα στυλοβατῶν του, ὅπως εἶναι ἡ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ τοῦ Βασίλη
Λεβέντη. Μὲ αὐτὴν συμπράττει τὸ «Χριστιανοδημοκρατικὸ Κόμμα» τοῦ Νίκου Νικολόπουλου, τοῦ ὁποίου ἡ ἰδεολογία εἶναι ὁ καραμανλισμὸς καὶ ὁ ἀστικὸς φιλελευθερισμός. Εἶναι ἕνα ἀντίγραφο τῶν χριστιανοδημοκρατικῶν κομμάτων τῆς Δύσης καὶ καμμία σχέση δὲν ἔχει μὲ τὸ Κίνημά μας.
2. Καταψηφίζουμε τὴ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ἀλλὰ καὶ ἄλλες πολιτικὲς δυνάμεις ποὺ κινοῦνται στὸ χῶρο τῆς Ἀκροδεξιᾶς καὶ άμφισβητοῦν τὸ
δημοκρατικὸ πολίτευμα. Δὲν άπέχει πολὺ άπὸ τὶς θέσεις της τὸ κόμμα Βελόπουλου, ποὺ προτείνει μεταξὺ ἄλλων θέσεις ἐντελῶς ἀντιχριστιανικὲς, ὅπως ἡ ποινὴ τοῦ θανάτου καὶ ἡ βύθιση πλοίων ποὺ μεταφέρουν μετανάστες. Ὁποιαδήποτε μορφὴ τυραννικῆς
διακυβέρνησης καὶ ἰδεολογίας ποὺ ψαρεύει στὰ θολὰ νερὰ τῆς ἀνασφάλειας καὶ τοῦ φόβου καὶ καλλιεργεῖ μίσος καὶ διακρίσεις ἀπέναντι σὲ κατηγορίες συνανθρώπων μας εἶναι ἀσυμβιβαστη μὲ τὴ χριστιανικὴ διδασκαλία. Τὰ ἴδια ἰσχύουν καὶ γιὰ ἄλλες νεοφανεῖς κινήσεις, ποὺ ὡς προσωπεῖο προβάλλουν δῆθεν πατριωτικὲς καὶ χριστιανικὲς θέσεις.
3.Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο, πρέπει νὰ καταψηφιστεῖ ὁ ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ὁ ὁποῖος ἀναδείχθηκε σὲ νεομνημονιακὸ κόμμα καὶ παρὰ τὶς ἀρχικὲς ἐξαγγελίες του, οἱ ὁποῖες τὸν ἀνέδειξαν στὴν ἐξουσία, ἔκανε στροφὴ 180 μοιρῶν καὶ συνέχισε τὴ μνημονιακὴ πολιτικὴ τῶν προκατόχων του.4.Τὸ Κ.Κ.Ε., πέρα ἀπὸ τὶς ὅποιες θετικὲς θέσεις ἔχει λάβει κατὰ καιρούς, παραμένει δέσμιο τῶν προτύπων καὶ
ἀπολογητὴς τῶν δικτατορικῶν καθεστώτων τοῦ λεγόμενου «Ὑπαρκτοῦ Σοσιαλισμοῦ». Ταυτόχρονα, κόμματα τοῦ χώρου τῆς ἐξωκοινοβουλευτικῆς Ἀριστερᾶς ἀναλίσκονται σὲ ἀδιέξοδες καὶ συχνὰ ἀντιδημοκρατικὲς δράσεις δῆθεν ἐπαναστατικότητας.
5. Τὸ «Μέρα 25» κόμμα τοῦ Γιάννη Βαρουφάκη ἀναδεικνύεται σὲ ἐφεδρεία τοῦ συστήματος καὶ δεξαμενὴ περισυλλογῆς τῶν ἀπογοητευμένων ψηφοφόρων ἀπὸ τὴν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ἡ ρητορικὴ τοῦ κ. Βαρουφάκη δὲν μπορεῖ νὰ κρύψει τὸ γεγονός ὅτι
τάσσεται ὑπὲρ τοῦ Εὐρωμονόδρομου. Μὲ τὴν πολιτεία του ὡς Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἀπέδειξε ὅτι ἐντὸς Εὐρωζώνης δὲν μπορεῖ νὰ προβληθεῖ πολιτικὴ ἐναλλακτικὴ σὲ σχέση μὲ τὴν κυρίαρχη πολιτικὴ λιτότητας.Ὁ ἀποκλεισμὸς ἐναλλακτικοῦ σχεδίου ποὺ ἐπέλεξε καὶ ὡς Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν τὸ 2015, κατέστησε τὴ χώρα ἕρμαιο τῶν ἐκβιασμῶν τῶν Δανειστῶν. Ἐπίσης, ἡ Συμφωνία τῆς 20ῆς Φεβρουαρίου 2015 που συνῆψε μὲ τοὺς Δανειστὲς ὁδήγησε στὸ 3ο Μνημόνιο.
6. ῾Η Χ.Δ. ἔχει ταχθεῖ ὑπὲρ τῆς χάραξης στρατηγικῆς ἀποχώρησης τῆς Χώρας ἀπὸ τὴν Ε.Ε. Στὴν παροῦσα συγκυρία, ψηφίζουμε Κόμματα που στα χρόνια της κρίσης αγωνίστηκαν κατά των Μνημονίων και έχουν στρατηγικό στόχο τους την απεξάρτηση μας από το Ευρώ, την Ε.Ε., το ΝΑΤΟ και επιδιώκουν την κοινωνικοποίηση του Δημόσιου Πλούτου, αντίθετα με τον φιλελευθερισμό που θεοποιεί την ιδιωτικοποίησή του καὶ προσεγγίζουν ὅσο γίνεται περισσότερο τὸ πλαίσιο γιὰ τὶς ἐκλογικὲς ἀναμετρήσεις τοῦ 2019 ποὺ ψήφισε τὸ Θ’ Συνέδριο τῆς Χ.Δ.
7. Ὁ σταυρὸς προτίμησής μας πρέπει νὰ δινεται σὲ κόμματα καὶ πρόσωπα τοῦ ψηφοδελτίου ποὺ ἐπιλέξαμε μὲ τὰ παραπάνω κριτήρια, μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση στὸ σεβασμὸ στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση τοῦ λαοῦ μας, τὴν πίστη στὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη καὶ τὴ στήριξη τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>