• 25, 26, 27 Ὀκτωβρίου καί 1, 2 Νοεμβρίου ὥρα 6.30-9.00 μ.μ.

Μετά τό Α’ Διαδικτυακό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο-Ιούνιο 2021 καί ἀφοροῦσε στήν προετοιμασία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, ἀκολουθεῖ τό Β΄ Διαδικτυακό Συνέδριο, πού ἐπικεντρώνεται στήν πραγματοποίηση τῆς Ἐπανάστασης. Οἱ εἰσηγήσεις τοῦ Α’ Συνεδρίου εἶναι ὅλες ἀναρτημένες στό κανάλι τῆς “Χριστιανικῆς” στό youtube καί μπορεῖ, ὅποιος δέν τίς ἔχει παρακολουθήσει, νά ἔχει ἀνά πᾶσα στιγμή πρόσβαση. Ὁρισμένες ἔχουν ἀναρτηθεῖ καί ὁλόκληρες γραπτῶς στήν ἱστοσελίδα μας. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: (25-10-2021, Δευτέρα, 6.30 μ.μ.)

Εἰσηγήσεις (Διάρκεια 15΄-20΄)

 1. Παράγοντες πού συνετέλεσαν στήν κήρυξη τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821.
  Ἀπό τόν Φιλιππίδη Ἠλία, πανεπιστημιακό Κοινωνιολογίας, νομικό.
 2. Οἱ σημαντικότερες στρατιωτικές καί πολιτικές ἐξελίξεις καί οἱ πρωταγωνιστές τῶν Ἑλλήνων τῆς περιόδου 1821-1824 τῆς Ἐπανάστασης. Ἡ συμμετοχή τῶν Μικρασιατῶν Ἑλλήνων.
  Ἀπό τήν Παπαδοπούλου Ἀρχοντία, διευθύντρια Μ. Ἐκπαιδεύσεως.
 3. Ποιές κοινωνικές ὁμάδες Ἑλλήνων καί ποιές περιοχές τοῦ Ἑλληνισμοῦ συμμετεῖχαν στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821;
  Ἀπό τόν Παπαδημητρίου Ἀπόστολο, συντ. μηχανικό, δημοσιογράφο.
 4. Ὁ ἀγγλικός Φιλελληνισμός κατά τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση
  Ἀπό τόν Νικολούδη Νικόλαο, διδ. ἱστορίας.
 5. Ἡ Ἱερά Συμμαχία καί ἡ στάση τῶν Μεγάλων Δυνάμεων κατά τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση.
  Ἀπό τόν Γιάννη Ζερβό, νομικό, δημοσιογράφο.

 

Ἀκολουθεῖ συζήτηση

Συντονιστής: Κώστας Μπλάθρας, δ/ντής «Χ», θεολόγος, σκηνοθέτης

 Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: (26-10-2021, Τρίτη, 6.30 μ.μ.)

Εἰσηγήσεις (Διάρκεια 15΄-20΄)

 1. Οἱ σημαντικότερες στρατικοπολιτικές ἐξελίξεις, οἱ πρωταγωνιστές τῆς περιόδου 1825-1829 τῆς Ἐπανάστασης καί ὁ Ἰμπραήμ τῆς Αἰγύπτου.
  Άπό τόν Μελετόπουλο Μελέτη, διδ. φιλ., συγγραφέα.
 2. Τά οἰκονομικά τοῦ Ἀγώνα πρίν καί μετά τή σύναψη τῶν Δανείων. Πολιτικές ἐπιπτώσεις τῶν τελευταίων.
  Ἀπό τόν Σπυρίδωνα Λαβδιώτη, οἰκονομολόγο.
 3. Οἱ γυναῖκες στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821: Ἡ συμμετοχή τους στόν ἀγώνα ἐπιβίωσης, στήν ἐπιμελητεία τοῦ στρατοῦ καί στήν πρόκληση τοῦ γυναικείου Φιλελληνισμοῦ.
  Ἀπό τήν Εὐγενία Κατούφα, συγγραφέα.
 4. Θηριωδίες καί ἀθεμιτουργίες κατά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.
  Ἀπό τόν Ἡρακλῆ Κανακάκη, τ. δ/ντή Δ. Σχολείου καί δημοσιογράφο.
 5. Ὁ Τύπος κατά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ἕλληνες καί ξένοι στήν ἄσκηση πολιτικῆς ἐπιρροῆς.
  Ἀπό τόν Κων/νο Μπλάθρα, δ/ντή τῆς «Χ», θεολόγο καί συγγραφέα.

 

Ἀκολουθεῖ συζήτηση

Συντονιστής: Παναγιωτίδης Γεώργιος-Νεκτάριος, Ἠλεκτρονικός, συγγραφέας

 

Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: (27-10-2021, Τετάρτη, 6.30 μ.μ.)

Εἰσηγήσεις (Διάρκεια 15΄-20΄)

 1. Αἴτια τοῦ Ἐμφυλίου Πολέμου καί τά χαρακτηριστικά τους. Ἀπό τά τοπικιστικά καί ταξικά συμφέροντα στήν ἐθνική πολιτική.
  Ἀπό τόν Σήφη Στενό, φιλόλογο καί νομικό.
 2. Πολιτικοί καί διπλωματικοί σταθμοί γιά τήν ἀναγνώριση τῆς Ἑλλάδας ὡς αὐτόνομου καί ἀνεξάρτητου κράτους κατά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.
  Ἀπό τόν Κων/νο Χολέβα, πολιτικό ἐπιστήμονα, συγγραφέα.
 3. Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση καί οἱ συνέπειές της στή Μωαμεθανική Τουρκία καί σέ χῶρες τῆς Εὐρώπης.
  Ἀπό τόν Κ.Κ.
 4. Ὁ ἐθνικοαπελευθερωτικός χαρακτήρας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης καί οἱ κοινωνικές ἀντιδράσεις τῶν ὀλιγαρχῶν τῆς γῆς καί τῆς θάλασσας στίς πολιτικές κοινωνικῆς ἀπελευθέρωσης.
  Ἀπό τόν Γιῶργο Καραμπελιά, οἰκονομολόγο, συγγραφέα.
 5. Ἡ Γαλλική, ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση καί ὁ Χριστιανισμός.
  Ἀπό τόν Νικήτα Ἀλιπράντη, ὁμότ. καθηγητή Παν/μιου, ἀντεπιστέλλον μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

 

Ἀκολουθεῖ συζήτηση

Συντονιστής: Μανώλης Μηλιαράκης, φυσικός, δημοσιογράφος

 

Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: (1-11-2021, Δευτέρα, 6.30 μ.μ.)

Εἰσηγήσεις (Διάρκεια 15΄-20΄)

 1. Συνεργασία Ἑλλήνων τῆς Διασπορᾶς καί τῶν ὑπόδουλων συμπατριωτῶν τους κατά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.
  Ἀπό τόν Καραθανάση Ἀθανάσιο, καθηγητή Πανεπιστημίου.
 2. Τρόπος ἐνίσχυσης καί συμμετοχῆς τῶν Ἑλλήνων κληρικῶν καί μοναχῶν στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.
  Ἀπό τόν Γάλλο Κώστα, συγγραφέα, ἐκπαιδευτικό.
 3. Ἡ πνευματική σημασία τοῦ ἀγώνα τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821.
  Ἀπό τόν π. Ἀρτέμιο, τῆς Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους.
 4. Φωτεινά παραδείγματα μή προσεβλημένων ἀγωνιστῶν στήν περίοδο τῆς Παλιγγενεσίας τοῦ Ἔθνους: Ἀπόδοση ὀφειλόμενης τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης.
  Ἀπό τόν Κοτσιώνη Παναγιώτη, τ. σύμβουλο ἐκπαίδευσης, συγγραφέα.
 5. Οἱ Φιλέλληνες τῶν Βαλκανίων στόν Ἀγώνα τοῦ 1821: Ἡ ἐπίδραση τῆς Ὀρθόδοξης Παράδοσης καί τοῦ ὁράματος τοῦ Ρήγα σ’ αὐτούς.
  Ἀπό τόν Μορᾶτο Ἀνδρέα, ἐκπαιδευτικό, φιλόλογο καί θεολόγο.

 

Ἀκολουθεῖ συζήτηση

Συντονιστής: Παπαδημητρίου Ἀπόστολος, συντ. μηχανικός, δημοσιογράφος

 

Ε΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: (2-11-2021, Τρίτη, 6.30 μ.μ.)

Εἰσηγήσεις (Διάρκεια 15΄-20΄)

 1. Οἱ γυναῖκες στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821: Ἡ συμμετοχή τους στόν ἔνοπλο ἀγώνα.
  Ἀπό τήν Ἀκριβοπούλου Σοφία, νομικό, βιβλιοθηκάριο Παν. Ἀθηνῶν.
 2. Ἡ συμβολή τοῦ Ἱ. Καποδίστρια στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821: Παιδεία, Πολιτική, Ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδας.
  Ἀπό τήν Μαντουβάλου Μαρία, ὁμ. ἀναπλ. καθηγήτρια Παν/μίου.
 3. Ἡ συμμετοχή τοῦ Ἐπισκόπου Μεσσηνίας Ἰωσήφ, πρώην Ἀνδρούσης, στά ἐκκλησιαστικά καί πολιτικά πράγματα τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821.
  Ἀπό τόν Παναγάκη Ἀντώνιο, θεολόγο, ἐκπαιδευτικό τῆς Πρωτοβ. Ἐκπαιδεύσως.
 4. Ὁ Μακρυγιάννης, ὁ ἀγωνιστής τοῦ 1821: Ἡ πίστη του, ὁ πατριωτισμός του καί τό θέμα τῆς ἀντικειμενικότητας τῶν Ἀπομνημονευμάτων του.
  Ἀπό τή Μπεκρῆ Σοφία, φιλολόγο καί θεολόγο.
 5. Οἱ μεγάλες ἀλήθειες τοῦ ἱστορικοῦ Σαράντου Καργάκου γιά τό 1821.
  Ἀπό τόν Βάσση Λαοκράτη, συγγραφέα καί ἐκπαιδευτικό.

 

Ἀκολουθεῖ συζήτηση

Συντονιστής: Γιάννης Ζερβός, νομικός, δημοσιογράφος καί συγγραφέας

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>