του Γ.Ν. Παναγιωτίδη

” Σήμερα, δεν είναι δυνατόν να επιβάλει κανείς τους κανόνες της Εκκλησίας στην πλήρη έκτασή τους. Εφόσον είστε ο καθένας διαφορετικός από τον άλλον, νηστέψτε ανάλογα με το μέτρο σας.

(…) Tο πρόβλημα με τους σταθερούς κανόνες είναι ότι προκαλούν εφησυχασμό σε αυτούς που μπορούν να τους τηρήσουν, και τους δίνουν το αίσθημα πως είναι σεσωσμένοι.

Αυτό είναι πολύ αφελές. Οι Φαρισαίοι, οι ασκητές και οι θεολόγοι της Παλαιάς Διαθήκης νήστευαν επίσης, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.

Ο Χριστός είχε πει:
“Αν η δικαιοσύνη σας δεν περισσέψει απ’ τη δικαιοσύνη των γραμματέων και των φαρισαίων δε θα εισέλθετε μέσα στη βασιλεία των ουρανών””.

Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ, “Λόγοι ζωής”

Από σήμερα ξεκινάει το 40ήμερο προ των Χριστουγέννων. Οι κανόνες της Εκκλησίας στην πλήρη έκτασή τους, όπως και οι μεγάλοι Πατέρες, δεν περιλαμβάνουν/μιλούν για νηστεία προ των Χριστουγέννων, αλλά πάντως η περίοδος για τους μη-μονάζοντες χαρακτηρίζεται παραδοσιακά ως νηστίσιμη (=μπορεί να νηστευθεί).

Η περίοδος ως τα Χριστούγεννα είναι μακρά και είθε λοιπόν τα ο υ σ ι ώ δ η επιτεύγματα των αρετών να είναι πολλά…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>