ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Αντισυνταγματικές και αντίθετες με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε η Ολομέλεια του Σ.τ.Ε τις αποφάσεις του πρώην Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου για τον καθορισμό των προγραμμάτων διδασκαλίας των θρησκευτικών σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, με τις αποφάσεις 1749-1752 του 2019. 

Στο σκεπτικό των αποφάσεων αναφέρεται ότι

-“τα μεν προγράμματα του δημοτικού και του γυμνασίου δεν περιέχουν ολοκληρωμένη -και διακριτή έναντι άλλων δογμάτων και θρησκειών- διδασκαλία των δογμάτων, ηθικών αξιών και παραδόσεων της ορθόδοξης εκκλησίας, το δε πρόγραμμα του λυκείου είναι αποσυνδεδεμένο από τη διδασκαλία αυτή. Αντιθέτως, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση είτε στην προβολή στοιχείων κοινών με τη διδασκαλία άλλων δογμάτων και θρησκειών (δημοτικό – γυμνάσιο) είτε στη διδασκαλία διαφόρων ηθικών και κοινωνικών ζητημάτων, τα οποία είτε είναι αντικείμενο κυρίως άλλων μαθημάτων (δημοτικό – γυμνάσιο) είτε είναι άσχετα ή και αντίθετα με την ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία (λύκειο)”.

-“πρέπει να επιδιώκεται η ανάπτυξη της ορθόδοξης χριστιανικής συνείδησης και ότι το μάθημα αυτό απευθύνεται αποκλειστικά στους ορθόδοξους χριστιανούς μαθητές”.

-“Οι ετερόδοξοι, αλλόθρησκοι ή άθεοι μαθητές, έχουν δικαίωμα πλήρους απαλλαγής από το μάθημα με την υποβολή σχετικής δήλωσης, η οποία θα μπορούσε να γίνει με μόνη την επίκληση λόγων θρησκευτικής συνείδησης, η δε Πολιτεία οφείλει, εφόσον συγκεντρώνεται ικανός αριθμός μαθητών που απαλλάσσονται, να προβλέψει τη διδασκαλία ισότιμου μαθήματος προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος ελεύθερης ώρας” .

Κατά συνέπεια, “κρίθηκε ότι τα επίδικα προγράμματα σπουδών έρχονται σε αντίθεση με τα άρθρα 16 παρ.2 και 13 παρ.1 του Συντάγματος, με το άρθρο 2 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και με την αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, άρθρα 14 και 9 της ΕΣΔΑ)”.

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με την υπ’ αριθμ. 28/2019 απόφασή της έκρινε αντισυνταγματική την αναγραφή θρησκεύματος και ιθαγένειας στα στοιχεία που κρατούνται στο σχολείο:

«α) Η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο, στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool», καθώς και η ύπαρξη αντίστοιχων πεδίων στα σχετικά έντυπα, ανεξαρτήτως αν είναι προαιρετική η συμπλήρωσή τους, και β) η δήλωση ότι ο μαθητής δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος, και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης για την απαλλαγή του από το μάθημα των Θρησκευτικών, δεν είναι νόμιμες.

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ

Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων: Σε ανακοίνωση του Διοικητικού της Συμβουλίου τονίζεται μεταξύ άλλων ότι

“Οι  αποφάσεις αυτές έρχονται να δικαιώσουν  τις σχετικές προσφυγές αλλά και εν γένει τις  καταγγελίες της Πανελληνίου Ενώσεων Θεολόγων, Μητροπολιτών αλλά και πλήθους γονέων και μαθητών για το θέμα…  Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας οφείλει να αποκαταστήσει τη νομιμότητα και να διασφαλίσει τα δικαιώματα γονέων και μαθητών.  Αναμένουμε την Υπουργό Παιδείας να σεβαστεί τη συνταγματική τάξη και τις αποφάσεις του ανωτάτου Δικαστηρίου, όπως έχει άλλωστε  διακηρύξει και υποσχεθεί, και να αποσύρει πάραυτα τα ακυρωθέντα Προγράμματα και τους Φακέλους τους, βάζοντας σε ισχύ το προηγούμενο Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα βιβλία 2003-2006 μέχρι να συγγραφούν νέα.”

Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος ΚΑΙΡΟΣ” . Σε ανάρτηση του Σταύρου Γιαγκάζογλου, (επίκουρου καθηγητή ΕΚΠΑ) στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, επιχειρείται αναλυτικά η ανασκευή του σκεπτικού των αποφάσεων του ΣτΕ. Τονίζεται μεταξύ άλλων ότι ” Τα νέα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) σαφώς επιδιώκουν την ανάπτυξη ορθόδοξης χριστιανικής συνείδησης και αυτό απορρέει από τους σκοπούς και τα περιεχόμενά τους. Μόνο που η σπουδή αυτή δεν γίνεται ερήμην των άλλων χριστιανικών παραδόσεων και των άλλων θρησκειών, γιατί αυτό επιτάσσει η σύγχρονη επιστημονική, θεολογική και παιδαγωγική αντίληψη του μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ). Η απόφαση του ΣτΕ συρρικνώνει το ΜτΘ σε απλή ενοριακή κατήχηση στο Δημόσιο σχολείο, και μεταβάλλει το σύγχρονο σχολείο του 21ου αιώνα σε ένα σχολείο το οποίο ουσιαστικά αρνείται να διαχειριστεί τη θρησκευτική ετερότητα σε τόσο κρίσιμους καιρούς.”  και ότι “η επίκληση λόγων θρησκευτικής συνείδησης σε συνδυασμό με τη σχετική απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την υπουργική απόφαση για την απάλειψη της αναγραφής του θρησκεύματος πρακτικά μπορεί να οδηγήσει κάθε μαθητή στην απλή επίκληση λόγων συνείδησης και έτσι πλέον το ΜτΘ καθίσταται de facto προαιρετικό για όλους άρα και για τους ορθόδοξους μαθητές.”

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε ότι:

«Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα μελετήσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου ακολούθως να επανεξετάσει εξ αρχής το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο, προβαίνοντας στις ενδεδειγμένες ενέργειες για την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών και για την τροποποίηση της δήλωσης απαλλαγής από αυτό. Γνώμονάς μας να διασφαλιστεί η συμβατότητα των σχετικών ρυθμίσεων με τις συνταγματικές επιταγές».

Ο ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ο πρώην Υπουργός Παιδείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κ. Γαβρόγλου  δήλωσε:

«Το μάθημα των Θρησκευτικών, σύμφωνα με την σημερινή απόφαση του ΣτΕ, δεν είναι πλέον μάθημα αλλά κατήχηση. Δεν είναι γνώση αλλά εξέταση για την πίστη των μαθητών και των γονιών τους […] Ένα μάθημα που θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι χρήσιμο και απολύτως απαραίτητο, μετατρέπεται πια επίσημα σε άκρως επικίνδυνο αναχρονισμό»

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ Χ.Δ.

Επί του θέματος, το Η΄ Συνέδριο της Χ.Δ. έχει εγκρίνει το εξής πλαίσιο θέσεων:

Ἡ Χ.Δ. εἶναι ἀντίθετη σὲ ὁποιασδήποτε μορφῆς ἀπόπειρα τεχνητῆς καὶ ἀπὸ τὰ πάνω ἐπιβαλλόμενης ἀποξένωσης καὶ ἀποκοπῆς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοσή του.

Ἡ Χ.Δ. τάσσεται ὑπὲρ τῆς σχέσης συναλληλίας Ἐκκλησίας-Πολιτείας, μὲ συνύπαρξη καὶ ἀμοιβαία συνεργασία, διακριτοὺς ρόλους, χωρὶς ἀλληλεξάρτηση. Στὰ πλαίσια αὐτὰ τάσσεται ὑπὲρ τῆς διατήρησης τῶν προβλέψεων τοῦ ἄρθρου 3 Συντάγματος γιὰ τὴν ἐπικρατοῦσα θρησκεία και τοῦ ἄρθρου 16 γιὰ τὴ διαμόρφωση θρησκευτικῆς συνείδησης ὡς ἕναν ἀπὸ τοὺς σκοποὺς τῆς Παιδείας, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ ἄρθρο 13 γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆςθρησκευτικῆς συνείδησης.

Κατὰ συνέπεια, ζητᾶ τὴ διατήρηση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ὡς ὑποχρεωτικοῦ καὶ ἰσότιμου μὲ τὰ ἄλλα μαθήματα

Στο πιο πάνω πλαίσιο, το μάθημα των Θρησκευτικών πρέπει να συνδυάζει την ολοκληρωμένη μετάδοση της Ορθόδοξης Παράδοσης στους μαθητές, με την υποχρεωτικότητά του. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός πρέπει να πρυτανεύσει πνεύμα σύγκλισης και διαλόγου στον θεολογικό κόσμο, πνεύμα που έχει καλλιεργηθεί από τις στήλες της “Χριστιανικής”.

Η τάση να λογίζεται το θρήσκευμα ως “ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο”, η οποία διαφαίνεται από την απόφαση για τη μη αναγραφή του στα σχολικά έγγραφα, στην οποία ήδη έχει σπεύσει να συμμορφωθεί το Υπουργείο Παιδείας, μπορεί κάλλιστα να επισπεύσει την υποβάθμιση και περιθωριοποίηση του μαθήματος των Θρησκευτικών, δεδομένου ότι πλέον επιτρέπεται η απαλλαγή, χωρίς να επιβάλλεται η δήλωση ότι ο αιτών δεν είναι Ορθόδοξος. O παράγοντας αυτός πρέπει να ληφθεί πλέον σοβαρότερα υπόψη απ΄ ο,τι στο παρελθόν.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>