• Δευτέρα 12 Ιουνίου γραφείο “Χριστιανικής”

Η Πολιτική Πρωτοβουλία καλεί τους υποψηφίους και φίλους της σε ανοιχτή Συνδιάσκεψη, την ερχόμενη Δευτέρα 12 Ιουνίου, ώρα 7:00 μμ., στα γραφεία της Χριστιανικής, Ακαδημίας 78δ. Όσοι δεν βρίσκονται στην Αθήνα μπορούν να συνδεθούν στον παρακάτω σύνδεσμο:
Η παρουσία όλων απαραίτητη, με στόχο τη συνέχιση του αγώνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>