Παρά το γεγονός ότι το λεγόμενο “Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης” εφαρμόστηκε με καταστρεπτικά αποτελέσματα για τον ευρωπαϊκό Νότο, η Γερμανία παραμένει αμετανόητη. Ο σκληροπυρηνικός υπουργός οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ διατυπώνει τη γερμανική πρόταση, με βάση την οποία πρέπει  η Ευρώπη να επιστρέψει στο δρόμο της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Με αυστηρότερη επιβολή των κανόνων για τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Συγκεκριμένα προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταστήσουν δεσμευτικούς τους λεγόμενους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους βάσει των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ. Αυτοί είναι δημοσιονομικοί στόχοι ανά χώρα στους οποίους θα πρέπει να επιδιώξουν οι χώρες περιορίζοντας το δημοσιονομικό τους έλλειμμα στο 0,5 τοις εκατό ετησίως. Η γερμανική πρόταση, μάλιστα, εμπεριέχει και τιμωρία, μέσω της επιβολής προστίμου,  στα απείθαρχα κράτη.

Οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου, οι οποίες έχουν υποστεί μεγάλη ζημία στις οικονομίες τους και είναι αντιμέτωπες με εντεινόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια εξαιτίας της πολιτικής αυτής, επικαλούνται την ευνοϊκή επίδραση της αναστολής της λειτουργίας του ΣΣΑ με την εφαρμογή της “ρήτρας διαφυγής” λόγω της πανδημίας. Προτείνουν κατάργηση των γενικευμένων δημοσιονομικών στόχων για όλους και την επιδίωξη της σταθερότητας στην οικονομία με ευελιξία και προσαρμογή στις ανάγκες της κάθε χώρας.

Έχουμε επανειλημμένα γράψει για τις παθογένειες και τα αδιέξοδα του Συμφώνου Σταθερότητας. Η ολοκληρωτική κατάργησή του είναι επιβεβλημένη, όπως έχει ζητήσει με ανακοίνωσή της η ΧΔ. Έχουμε παρουσιάσει και εναλλακτική πρόταση δεξαμενής σκέψης, η οποία έχει αναδείξει και την ελαττωματικότητά του, διότι εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να εφαρμόζονται για αόριστο χρονικό διάστημα οι ίδιοι δημοσιονομικοί στόχοι για διαφορετικές οικονομίες.

Δείτε εδώ  το βίντεο της εκδήλωσης που οργάνωσε η “Χ”, όπου αναδείχθηκαν άγνωστα στοιχεία και ιδίως το συμπέρασμα ότι η κατάργηση του ΣΣΑ αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, για τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου ζωής για το λαό μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>