Σύμφωνα με έρευνα του ερευνητικού κέντρου Pew Research  για την εξέλιξη των θρησκευτικών πεποιθήσεων στον κόσμο, το 2060 οι Χριστιανοί θα εξακολουθούν να είναι το πιο πολυάριθμο θρήσκευμα με ελαφρά αυξημένο μάλιστα ποσοστό, από 31,2 το 2015 σε 31,8%. Οι Μουσουλμάνοι όμως θα έχουν πλησιάσει πολύ, φτάνοντας το 31,1%, από 24,1% που ήταν το 2015, λόγω της αυξημένης γεννητικότητας των πληθυσμών, η οποία είναι μεγαλύτερη από αυτήν των Χριστιανών. Αυτοί που λιγοστεύουν είναι οι άθρησκοι, που από 16% το 2015, υπολογίζεται να φτάνουν το 12,5% το 2060, για λόγους δημογραφικούς Και πάλι υπολογίζεται ότι η διατήρηση του ποσοστού αυτού θα γίνεται κυρίως εις βάρος των Χριστιανών, που έχουν μεγαλύτερη τάση να προσχωρούν στην “κατηγορία”  των αθρήσκων, ιδίως στην Ευρώπη. Τα άλλα θρησκεύματα προβλέπονται με ελαφρά μείωση. 

Το πιο κάτω  γράφημα της Statista που απεικονίζει τα συμπεράσματα της μελέτης.

 

Το υπόμνημα κατά σειρά: Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, Χωρίς θρήσκευμα, Ινδουιστές, Βουδιστές, Λαϊκές θρησκείες, άλλες θρησκείες

Ο αρθρογράφος της Statista Tristan Godiot, στο εισαγωγικό του σημείωμα επικαλείται ρήση αποδιδόμενη στον Γάλλο συγγραφέα και πολιτικού Αντρέ Μαλρώ, ότι ” Ο 21ος αιώνας ή θα είναι θρησκευόμενος, ή δεν θα είναι καθόλου” . Οι διατυπώσεις από τις οποίες και προήλθε ο “αστικός μύθος” ήταν οι ακόλουθες δύο:

« Depuis cinquante ans la psychologie réintègre les démons dans l’homme. Tel est le bilan sérieux de la psychanalyse. Je pense que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu’ait connu l’humanité, va être d’y réintroduire les dieux. » ( Εδώ και πενήντα χρόνια η ψυχολογία επαναφέρει τους δαίμονες στον άνθρωπο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ψυχανάλυσης. Πιστεύω ότι η αποστολή του επόμενου αιώνα, μπροστά στη μεγαλύτερη απειλή που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα, είναι να επαναφέρει τους θεούς.- απάντηση σε συνέντευξη σε δανέζικη εφημερίδα το 1955) και  « Le problème capital de la fin du siècle sera le problème religieux – sous une forme aussi différente de celle que nous connaissons, que le christianisme le fut des religions antiques. » (Το κύριο πρόβλημα στο τέλος του αιώνα θα είναι το θρησκευτικό πρόβλημα – με μορφή τόσο πολύ διαφορετική από αυτή που γνωρίζουμε, όσο διέφερε ο Χριστιανισμός από τις αρχαίες θρησκείες- αναδημοσίευση την ίδια χρονιά συζήτησης του 1945-46 στο περιοδικό Preuves).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>